Skip Navigation LinksALVAO 11.0ITIL praktickySoftware Asset Management Skip Navigation Links.


Software Asset Management

Tématika spojená s licenční čistotou je zpracována v sekci produktové dokumentace ALVAO Asset Managementu nazvané Správa software.

Příklad interní směrnice

Interní směrnice týkající se této problematiky by měla obsahovat následující informace:

Software a licence

  1. Uživatel IT nesmí používat software způsobem, který není v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ software (např. instalovat nelegální software, software kopírovat, dále šířit či upravovat).
  2. Každý počítač má svého správce software, který je zodpovědný za legalitu sw na počítači. Pokud má uživatel počítače (tj. uživatel, kterému je počítač svěřen do užívání) zapnutá práva pro instalaci software, je správcem software na počítači uživatel počítače. Jinak je správcem software pověřený pracovník interního IT.
  3. Softwarové licence jsou evidovány v interním systému ALVAO Asset Management. Evidenci licencí zajišťuje interní IT.
  4. Software nainstalovaný na firemních počítačích je automaticky inventarizován nejméně 1x/rok.
  5. Pokud IT oddělení při inventarizaci zjistí závažné porušení licenčních podmínek některého software, neprodleně vyzve správce software daného počítače k tomu, aby zjednal nápravu. Správce počítače si po odstranění problému může zkontrolovat výsledek poslední inventury na stránce https://server/asset.
  6. Inventura software na daném počítači se po zjištění problému provádí automaticky každých 24 hodin. Po uplynutí 1 měsíce proběhne automatická kontrola stavu. Pokud není problém s produktem stále odstraněn, je znovu odeslána výzva správci software počítače. Tato druhá výzva je v kopii odeslána také přímému nadřízenému správce software. Je také zaznamenána v interním Service Desku jako úkol k řešení.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.