Skip Navigation LinksALVAO 11.0ITIL praktickyRequest Fulfilment Skip Navigation Links.


Request Fulfilment

Request Fulfilment (česky Plnění žádostí) se zabývá často se opakujícími žádostmi kladenými na Service Desk, které představují natolik malé riziko, že nemusí procházet formalizovanějším ITIL procesem Change Management. Mezi typické žádosti, kterými se Request Fulfilment zabývá, patří žádost o změnu hesla, žádost na instalaci standardního SW na konkrétní pracovní stanici nebo také žádost o konzultaci.

Schvalování

Určité žádosti, jakkoliv představují minimální riziko pro business organizace (žádost o standardní HW, instalaci schváleného SW apod.), musí být schváleny např. z hlediska financí.

Schválení je možno v Alvao Service Desku realizovat dvěma způsoby: e-mailovým vyjádřením schvalovatele a formálnější variantou - funkcí Nechat schválit. Pomocí agendy schvalování můžeme různým službám předdefinovat různá schvalovací schémata. Schvalovací schéma se aktivuje na začátku celého procesu, a dokud nebude požadavek schválen, není zahájeno jeho řešení a řešitelský tým jej nevidí v „Požadavcích k řešení“. V průběhu řešení požadavku lze samozřejmě při zjištění nových okolností kdykoliv vyvolat schvalování na libovolném schvalovacím schématu.

Výchozí vzor procesu

Toto je výchozí vzor procesu, který si může zákazník dle vlastních potřeb dále upravovat.

Stav Popis Instrukce pro řešitele

Schvalování

Probíhá schvalování požadavku.

Zkontrolujte, že se jedná o "Požadavek na službu". Pokud ne, příkazem "Přesunout do jiné služby" požadavek přesuňte do správné služby.
Zkontrolujte, že byl požadavek schválen. Pokud byl zamítnut, uzavřete jej příkazem "Uzavřít".
Určete prioritu řešení.
Následně příkazem "Předat" požadavek předejte konkrétnímu řešiteli.

Realizace

Probíhá realizace požadavku.

Realizujte požadavek.
Všechny změny zaznamenejte do konfigurační databáze.
Nakonec požadavek uzavřete příkazem "Uzavřít".

Uzavřeno

Řešení požadavku bylo ukončeno. Požadavek je uzavřený.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.