Skip Navigation LinksALVAO 11.0ITIL praktickyZřízení Service Desku Skip Navigation Links.


Zřízení Service Desku

Ve společnosti nejprve stanovte jednotné sběrné místo všech požadavků (single point of contact), které bude řízené systémem ALVAO Service Desk. Toto centrální sběrné místo bude řídit nejen požadavky, které jsou na IT kladené od uživatelů, ale také všechny interní IT úkoly a také úkoly vznikající ze systémů, které monitorují business kritické technologie. Toto deklarujte v interních dokumentech nebo směrnicích jako:
 • Centrální telefonní číslo pro sběr požadavků a závad
 • Hlavní e-mailovou adresu pro hlášení závad
 • Webová aplikace pro hlášení závad a zadávání požadavků

Příklad interní směrnice

Interní směrnice týkající se této problematiky by měla obsahovat následující informace:
 1. Uživatel IT hlásí všechny svoje požadavky na Service Desk.
 2. Service Desk je dostupný na:
  • Telefon: +xxx xxx xxx xxx
  • E-mail: service-desk@firma.cz
  • Web: https://server/servicedesk
 3. V ALVAO WebApp může uživatel průběžně sledovat informace o stavu řešení požadavku.
 4. O vyřešení požadavku je uživatel informován telefonicky nebo e-mailem.
 5. Řešitelé postupují při řešení dle Postupů řešení uvedených v aplikaci Service Desk.
 6. Požadavky i chyby mimo systém nejsou měřené a nelze je reklamovat.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.