Skip Navigation LinksALVAO 11.0ITIL praktickyVazby Skip Navigation Links.


Vazby

Pro evidenci souvislostí mezi záznamy jednotlivých ITIL procesů doporučujeme používat tyto typy vazeb:

Pro „jednoduchý“ ITIL doporučujeme všechny vazby zaznamenávat jako „související“.

Pokud chcete implementovat ITIL důsledněji, doporučujeme používat následující typy vazeb:

ITIL Typ vazby Poznámka
Incident - similar Incident (parent - child) duplikovaný - duplicitní

První incident je označen jako „duplikovaný“. Všechny ostatní incidenty vztahující se ke stejné poruše jsou k němu duplicitní.

Incident - Problem/Known Error související

Incident může vzniknout k existujícímu problému. Problém může vzniknout na základě existujících incidentů. Z toho důvodu není vhodné používat „předcházející – následující“.

Incident - Service Request  předcházející - následující

Service Request vznikne a základě incidentu (SR řeší incident).

Incident - RFC (N:N) - RFC je vyvoláno incidentem  předcházející - následující 

RFC řeší incident.

RFC - Incident (caused by) předcházející - následující

Incident vznikl kvůli špatně provedené změně.

Problem - RFC předcházející - následující

Problém je řešen prostřednictvím RFC.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.