Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppPožadavkyPožadavekNechat schválit Skip Navigation Links.


Nechat schválit

Tímto formulářem můžete zahájit schvalování vybraných požadavků.

Možnosti:

 • Změnit stav požadavku na – z nabídky vyberte stav požadavku, do kterého má požadavek před zahájením schvalování přejít. Tato volba se zobrazuje pouze v případě, že z aktuálního stavu požadavku lze přejít do více schvalovacích stavů.
 • Vyberte schvalovatele – napište část jména schvalovatele a z nabídky vyberte hledanou osobu. Vybraná osoba se tím přidá do seznamu schvalovatelů pod polem. Takto postupně vyberte všechny schvalovatele, kterým chcete požadavek předat ke schválení. Stejným způsobem můžete vyhledat skupinu uživatelů – do seznamu schvalovatelů se pak přidají všichni členové dané skupiny.
  Pokud je v nastavení procesu zapnutý automatický přechod do dalšího stavu po ukončení schvalování, toto pole není dostupné.
 • Schválit schématem – vyberte ze seznamu schéma, kterým chcete požadavek nechat schválit. Tato volba je dostupná pouze pokud je v nastavení procesu zapnutý automatický přechod do dalšího stavu po ukončení schvalování.
 • Schválit osobou – vyberte z nabídky osobu, která má požadavek schválit. Tato volba je dostupná, pouze pokud je v nastavení procesu zapnutý automatický přechod do dalšího stavu po ukončení schvalování.
 • Vyprší za (hodin) – zadejte počet hodin, po jejichž uplynutí schválení skončí s výsledkem Expirováno.
 • Komentář pro schvalovatele – případně zadejte podrobnější informace pro schvalovatele. Komentář bude spolu s přílohami odeslán schvalovateli/ům v e-mailovém oznámení. V případě schvalování vícekrokovým schvalovacím schématem se tento komentář odesílá aktuálním schvalovatelům na začátku každého kroku.
 • Přílohy – seznam příloh ke komentáři pro schvalovatele
  • Připojit přílohy – vyberte soubor, který chcete připojit jako přílohu.
 • Náhled zprávy pro schvalovatele – případně si zobrazte náhled oznámení, které obdrží schvalovatelé.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.