Skip Navigation LinksALVAO 10.4Release NotesDůležitá upozornění Skip Navigation Links.


Důležitá upozornění

ALVAO 10.4

Na této stránce jsou uvedena upozornění na změny v nové verzi produktu, které mohou způsobit potíže při upgrade z předcházející verze nebo při provozu nové verze. Tyto informace si pečlivě přečtěte před upgradem na novou verzi.

Dále doporučujeme si přečíst seznam dodatečně zjištěných problémů ve vydaných verzích a jejich řešení, viz Známé problémy.

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • ImportAD, ImportPortraitsFiles, ImportPortraitsSharepoint – po upgrade zkontrolujte nastavení existujících plánovaných úloh spouštějících tyto utility. Nově se importní utility nachází v adresáři služby ALVAO Service Desk MailboxReader. Pokud upgradujete pomocí ServerSetup a existující úlohy byly původně vytvořeny také pomocí ServerSetup, změna proběhne automaticky při upgrade. (T110507ALVAO)
 • ALVAO – Vlastní programová rozšíření (vlastní formuláře, vlastní příkazy a záložky požadavku, automatické akce a periodické akce) jsou součástí nového modulu ALVAO Service Desk Custom Apps. (T90530ALVAO)
 • ALVAO – Vlastní programová rozšíření (vlastní příkazy a záložky požadavku, automatické akce a periodické akce) uložená v souborech v SD WS doporučujeme převést podle tohoto postupu. Od příští verze ALVAO již nebudou programová rozšíření v souborech podporována. (T90530ALVAO)
 • WA - Správa – Aplikace – neodbornou změnou skriptů může dojít k poškození databáze. Roli Administrátora doporučujeme použít jen pro uživatele, kteří mají mít přístup i k této agendě. Pokud si přejete některým administrátorům omezit přístup k této agendě, přesuňte je do skupiny Správci nastavení. (T90530ALVAO)
 • Databázi již nelze upgradovat aplikací ALVAO Admin. Databázi upgradujte instalátorem ServerSetup, příp. novou utilitou DatabaseDeploy. Pokud upgradujete ze starší verze než ALVAO 10.3, databázi nejprve upgradujte na verzi 10.3 pomocí ALVAO Admin 10.3. (T105333ALVAO)
 • Aplikace ALVAO Admin byla zrušena. Pokud potřebujete jednorázově spouštět import uživatelů z AD nebo importy portrétů ze souborů a SharePoint, spusťte ručně příslušné naplánované úlohy na aplikačním serveru, nebo si příslušné aplikace zkopírujte na svůj počítač a spouštějte je z příkazové řádky. (T108251ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • Šablony objektů – změny, které provedete v šablonách objektů, se automaticky přenesou i do všech objektů daného druhu v celé evidenci. Jedná se o změny: přidání vlastnosti, odebrání vlastnosti, změna ikony objektu, změna atributů vlastností (pořadí v názvu objektu, dědičnost). Tyto operace již nelze provádět mimo šablony objektů. Pokud chcete upravit sadu vlastností objektu, který nemá šablonu, nejprve vytvořte šablonu pro daný druh objektu. Při upgrade na novu verzi se objekty v evidenci nezmění. Se šablonami se postupně sjednotí až při následných úpravách šablon. (T108226ALVAO)
 • AM Console – Nástroje – DatabázeSQL dotaz – členové skupiny Správci majetku již tento příkaz použít nemohou. Příkaz mohou nově použít pouze uživatelé s rolí Administrátoři Asset Management, nebo novou rolí Správci SQL dotazů. (T108490ALVAO)
 • WebApp nově používá barevné vektorové ikony objektů. Pokud máte ve WebApp nahrané vlastní ikony objektů, po upgrade vytvořte vlastní ikony ve formátu SVG. (T105112ALVAO)

ALVAO Service Desk

 • Vlastní úpravy a rozšíření – existující vlastní formuláře a rozšíření je nutné upravit pro novou verzi.
 • Aplikace ALVAO SD Console byla zrušena. Pro práci s ALVAO Service Desk nyní používejte aplikaci ALVAO WebApp, která nahrazuje funkčnosti SD Console. (T99582ALVAO)
 • SD – Služba – Načítání zpráv – pokud zprávy načítáte z Microsoft 365 (Office 365, Exchange Online), doporučujeme přejít na protokol Exchange Web Service (EWS) a ověřování OAuth 2.0. Současné základní ověřování a přístup přes IMAP budou v těchto systémech brzy zrušeny.
 • WA – Správa - Služba - Načítání zpráv – Exchange Server – Základní ověřování – UI pro nastavení načítání zpráv bylo změněno. Adresa Exchange serveru byla přesunuta do jiné položky. Po upgrade zkontrolujte v nastavení služeb adresu Exchange Serveru. (T106938ALVAO)

ALVAO User Activity Monitoring

 • Modul byl zrušen bez náhrady. Před upgrade na novou verzi doporučujeme odinstalovat monitoring agenta ze všech stanic. Pro více informací kontaktuje obchodní oddělení ALVAO. (T100139ALVAO)

ALVAO HW/SW Usage Monitoring

 • Modul byl zrušen. Před upgrade na novou verzi doporučujeme odinstalovat monitoring agenta ze všech stanic. Využití počítačů můžete sledovat podle data poslední detekce, příp. analýzou detailu detekce. Data o využití SW jsou ve zjednodušené podobě obsažena v produktu ALVAO Asset Management. (T100138ALVAO)

ALVAO Standard HW/SW Request Forms

 • Vlastní formulář žádosti o HW doporučujeme vytvořit znovu podle nové šablony ve složce Templates. Potom doporučujeme obrázky zařízení, které jsou uložené na disku serveru, převést do databáze. Obrázky uložené na disku již nebudou od příští verze ALVAO podporovány. (T106718ALVAO)
 • Pokud ve formuláři používáte proměnnou userGroupProperty, seznam skupin uživatelů, kterým se má položka (a nově příp. kategorie) nabízet, nově uveďte v příslušných objektech v systémové vlastnosti Skupiny uživatelů. Proměnná userGroupProperty byla zrušena. (T99621ALVAO)

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.