Skip Navigation LinksALVAO 10.4Známé problémy Skip Navigation Links.


Známé problémy


Na této stránce jsou uvedeny známé problémy s produktem ve vybrané verzi a návody k jejich řešení. Úplný seznam problémů, které již byly opraveny, najdete na stránce Release notes - Vydané aktualizace.

Kritické problémy

Nejsou známy žádné problémy.

Definice kritického problému: Problém znemožňující používání produktu, tj.: a) "zhroucení" celého systému nebo jeho důležité části během normálního používání; b) ztrátu nebo porušení dat během normálního používání.

Střední problémy

ProblémOprava naplánována do verze
SD - Nefunkční upozornění na termín první reakce - Chyba "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression." (T118425ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
ALVAO SD - Timeout při při různých akcích (T119587ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD MR - Nevyčtené zprávy do požadavků (T119977ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Pokud je připojena přes AM Web Service, mohou se zobrazovat chyby "Async data retrival was canceled" (T121119ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM WA - Objekt - Vlastnosti - Nelze upravit vlastnost, která akceptuje pouze výběr ze seznamu položek (T123399ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Tabulky - Analyzovat v tabulce MS Excel - export větších tabulek trvá dlouho (T124115ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - List of objects/Found objects - deleting an object can cause crash of the application (T124690ALVAO)   11.0/FIX1 (release 2022-05-05)
SD WA - Request - Transit to status/Send Message - Filling out required Internal target doesn't work (T125578ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
SD WA - Administration - Processes - Edit state - Required items - Internal target is not available (T125580ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
AM Agent - SW detection - ends with error: Error 3: The system cannot find the path specified (T125931ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
ALVAO - ServerSetup/DatabaseDeploy - error "Cannot continue the execution because the session is in the kill state." occurs when upgrading the database on SQL Server 2012 (T126103ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
SD - New request from e-mail message - When e-mail has a lot of recipients, request is not created (T126355ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
SD WA - Loading of Knowledge base takes a long time (T126588ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
SD WA - Request - Transit to status - Error 'Conversion failed when converting the nvarchar value 'value' to data type int.' when starting approval (T126658ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
AM Console - Licence registry - licence "per core" - the number of licenses is not checked against the number of allocated cores but against the number of allocated items (T126379ALVAO)   11.0/FIX3 (release 2022-07-07)
AM Console - Overview of licences and instalations - Licences assigned without reason - column may show wrong values (T126719ALVAO)   11.0/FIX3 (release 2022-07-07)
AM Console - a bulk change of the object type to a non-template type causes the removal of all properties without warning (T127073ALVAO)   11.0/FIX3 (release 2022-07-07)
AM Console/WA - Print - when bulk printing a generic print template (e.g. Asset Card), error 500 "there are multiple root elements" is displayed (T127376ALVAO)   11.0/FIX3 (release 2022-07-07)
MR - EWS - Loading messages using OAuth ends with error 'The ConnectionString property has not been initialized.' (T132409ALVAO)   11.0/RTM (release 2022-04-14)
SD – Request – Resolve – Transaction (Process ID) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim (T126374ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
SD – Request – Begin approval – Transaction (Process ID) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim (T126375ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
SD – Request – Reopen – Transaction (Process ID) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim (T126485ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
SD – Request – Assign – Transaction (Process ID) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim (T126806ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
SD - Request - Status - cannot change to the target status that has required fields defined in process (T128367ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
Alvao - Database upgrade - custom table triggers are dropped during the upgrade process (T132185ALVAO)   11.0/SP1 FIX6 (release 2022-11-3)
SD - Request - Return to the main solver - Error 500 (String or binary data would be truncated in table 'Alvao.dbo.tAct', column 'sActTo'...) (T134217ALVAO)   11.0/SP1 FIX8 (release 2023-1-5)
SD - Request Tables - Views - the displayed custom columns of users, organizations, services, and SLAs can disappear from the view (T106198ALVAO)   11.1
Database upgrade takes a long time (T103405ALVAO)   -

Definice středního problému: Problém omezující používání produktu, tj.: a) významné problémy při používání, které jsou překonatelné postupem pro náhradní řešení problému; b) část produktu se významně odchyluje od specifikace uvedené v dokumentaci.

Drobné problémy

ProblémOprava naplánována do verze
SD – Založení požadavku načtením emailu – Výběr služby s URL vlastního formuláře – Může dojít k zacyklení (T106952ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD – Dlaždice – Pokud je cesta ke službě delší než 20 znaků, v prohlížeči IE se nezobrazuje celý název služby (T111611ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Objekty - Odstranit - při větším množství vybraných objektů je příkaz pomalý (T112573ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD WA - Požadavky - některé požadavky se v tabulkách zobrazují duplicitně (T113411ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM - Položky upgradované licence nejsou automaticky odstraněny (T114467ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM - aktualizace SW knihovny - zobrazí se chyba "Violation of UNIQUE KEY contraint UQ_LicProductCoverage_LicHistId_ProductId" (T116698ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Formulář pro podání nového požadavku - u vlastní položky s dlouhým názvem dochází k překryvu v zakládací zprávě (T117016ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD WA - Tiket - Nový - parametr "phoneNumber" v url přepíše hodnotu "Telefon do zaměstnání" na formuláři (T117723ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Odkazy na hlavní stránce - Přejmenování služby/odkazu v administraci se na hlavní stránce neprojeví (T117931ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
WA - Šablony požadavků - Naplánovat - Je možné vyplnit nevalidní dvojici Žadatel - SLA (T118017ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Organizace - při odstranění organizace se může zobrazit chyba Unknown transaction (T118019ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM - Detekce - Načíst ze souboru - při načtení SW detekce se zobrazí chyba "0x80004003 Neplatný ukazatel/Invalid pointer" (T118172ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM WA - Správa - Detekční profily - Pokud neexistuje výchozí profil, nelze vytvořit nový (T118179ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Tisk - Předávací protokol vnitřní rozdílový - zobrazí se chyba, že nemůže najít HTM soubor (T118521ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM WA - Objekty - při pokusu o editaci vlastnosti se zobrazí chybová hláška "Unauthorized object modifiaction" (T118553ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Požadavek - Termín - položka Termín se chybně předvyplňuje (T118589ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM WA - Můj svěřený majetek - může zobrazovat majetek uživatele z jiné domény (T118605ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Evidence licencí - Upravit - v záložkách nefunguje dvojklik, případně F2, pro úpravu (T118863ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD WA - Hromadná úprava požadavků - pokud má dojít ke změně stavu, změní se jen u požadavků, které mají stejný proces jako první vybraný požadavek (T118939ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Oznámení o doručení zprávy do požadavku - Pokud byla zpráva načtena přes OA (příkaz Uložit do deníku požadavku), chybí intextové obrázky (T119021ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
Standard HW/SW Request Form - Jiný HW - Chyba: The given key was not present in the dictionary (T119536ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD WA - Skupiny - Přidat oprávnění - zobrazují se i zástupci (T119702ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD WA - Požadavek - Deník - někteří uživatelé nemusí vidět intextové obrázky (T119783ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
ALVAO - WA - Správa - Údržba databáze - Opravit databázi - SQL server může vyčerpat místo v TEMPDB (T119839ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD WA - některé operace můžou skončit chybou 500 - The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_tDocument_liDocumentActId (T119882ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Našeptávací pole požadováno pro/spolužadatel zobrazují uživatele z odstraněné organizace (T120147ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Načíst CSV - Do počtu aktualizovaných objektů se nepočítají počítače, u nichž byl pouze aktualizován Softwarový profil (T120272ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
ALVAO - Upgrade databáze - po upgradu může dojít ke změně nastavení databáze (T120276ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM - Configuration Management - Odstraněná vazba je součástí výpočtu nepřímých vazeb (T120472ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Deník - hromadný přesun objektu - záznamy o přesunu mohou obsahovat špatnou cestu (chybějící lomítko) (T120505ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM - ImportUtil/ImportAD - pokud je nastavena číselná řada pro generování hodnot vlastnosti, která se nastavuje z CSV/AD, číslo z řady se vyplýtvá a pak přepíše jinou hodnotou (T120507ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Export služeb - neexportuje se hodnota "Extra1" ze seznamu hodnot u vlastní položky (T120759ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Agent - pokud je spuštěn z příkazové řádky s parametrem /s (silent), při chybě uložení CXM souboru zobrazuje chybu v okně (T120771ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM - Svěřený majetek - malé ikony se neroztáhnou (T120832ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
Správa - Service Desk - Nastavení - Obecné - Výchozí způsob podání požadavku za jiného uživatele - při výběru "prázdná hodnota" je nastaveno "Ostatní" (T121160ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
WA - Tabulky - Přeložené hodnoty vlastních položek se nemusí zobrazit (T121410ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
WA - Tabulky - Hodnoty vlastních položek s číselníkem nemusí jít filtrovat (T121419ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM - použití spUpdatePropertyValue na datumovou vlastnost - nastavení NULL a záložka Objekty zobrazuje datum 1.1.1900 (T121554ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM WA - Objekty - Vlastnosti - Úprava vlastnosti nerespektuje zabezpečení objektů (T122191ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
WA - Požadavek - záložka Schvalování - může zobrazovat špatná data (T122282ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Agent neloguje do definovaného log souboru bez přepínače /v, ani s přepínačem /v 0 a /v 1 (T122296ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Požadavek - Nesprávné počítání termínu, pokud čekání na žadatele pozastavuje SLA (T122320ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - schvalování zástupcem - v deníku požadavku je uvedeno, že požadavek schválil původní schvalovatel (T122557ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
WA – Požadavek – Upravit – na vytvořeném požadavku je možné změnit žadatele na uživatele, který v dané službě nemá SLA (T122771ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Vlastnosti - mimo šablonu objektu nelze zkopírovat a vložit hodnotu vlastnosti (T122778ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
ImportAD - parametr /log připisuje záznamy do existujícího souboru (T122985ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM Console - Šablona objektu - Úprava vlastnosti - při změně pořadí v názvu vlastnosti se může stát, že objekty stejného druhu mohou mít po změně stejné pořadí v názvu objektu u více vlastností (T123235ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Požadavek vytvořený z naplánované šablony - Nežádoucí oznámení operátorům o předání požadavku (T123268ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
ALVAO - Upgrade na verzi 10.4 - Chyba 'Subquery returned more than 1 value.' (T123887ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
AM WA - Objekty - Vlastnosti - Nelze načíst: 'Znak <, šestnáctková hodnota 0x3C, je neplatný znak atributu.' (T124124ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Správa - Procesy - Postup řešení - Zobrazit diagram - nezobrazí se pokud je v nějaké stavu ' (T124447ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
WA - Uživatel - Můj svěřený majetek - detail majetku se nezobrazí, pokud se přihlásí uživatel pouze ze stromu (T124452ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Automatické oznámení žadateli nemusí splnit první reakci (T125760ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD - Požadavek - Schvalování - nelze zahájit adhoc schvalování ze stavu předcházejícímu schvalování (T126331ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
OA - Přestane fungovat po stáhnutí přílohy (T119932ALVAO)   11.0 (release 2022-04-14)
SD WS - Notification - The notification about the blocking request has been resolved incorrectly states that it was a blocked request (T124847ALVAO)   11.0/FIX1 (release 2022-05-05)
SD - New request - default templete does not load (T124935ALVAO)   11.0/FIX1 (release 2022-05-05)
AM Console - Window brings to front, when tooltip under mouse cursor is shown (T124952ALVAO)   11.0/FIX1 (release 2022-05-05)
AM Console - The "List of objects", "Found Objects", and "License Registry" windows share the same storage of window size and position settings (T124977ALVAO)   11.0/FIX1 (release 2022-05-05)
Inventory audits - Web-based asset check - Computers display a different object name (T125295ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
AM Console - Tables - "Filter Excluding Selection" command may not work for empty values properly (T125435ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
WA – Requests – Bulk move to another service – Service field – Value cannot be null or empty. Param name: contentPath (T125464ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
AM Console - License registry - if a large number of license items are upgraded, the application stops responding (T126015ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
DB - Upgrade to A11.0 - Error: Cannot insert duplicate key in object 'dbo.tLocalization'. (T126332ALVAO)   11.0/FIX2 (release 2022-06-02)
WA – Administration – SD – Services – Settings manager can't see command for New service creation (T126987ALVAO)   11.0/FIX3 (release 2022-07-07)
SD - Request - Status - In some cases it may not be possible to change (T127169ALVAO)   11.0/FIX3 (release 2022-07-07)
AM - Objects - Print - Print preview shows empty page (T128017ALVAO)   11.0/FIX3 (release 2022-07-07)
ALVAO - ImportAD - creates a duplicate user even if a manually created user exists in the database with the same login name as the user in AD (T127990ALVAO)   11.0/FIX4 (release 2022-08-04)
SD – Requests grid – view can't be saved after some changies were made if one of these tabs were displayed: Links, Approving, Objects (T128099ALVAO)   11.0/FIX4 (release 2022-08-04)
WA – Request – Send message – Users with only the Follower role on the request can't send messages (T128779ALVAO)   11.0/FIX4 (release 2022-08-04)
SD - Communication tab - Multiple attachments not showing correctly in starting act (T125034ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
SD - Custom form - ColumnsControl - multiline string items - check of maximum input length works badly (T125077ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
Autonomous Agent - if there is a duplicate computer in the evidence, no one will know about it (T125427ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
WA – Administration – SD – Opening hours and Intervals – Error 500 timeout / First response reaction time is computed incorrectly (T127167ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
WA – Administration – SD – Services – Table view – Display column View in the Service Catalogue – Cannot implicitly convert type int to bool (T127332ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
AM Console – Object – Child objects – Date fields showing time part (T127346ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
AM - Import CSV - The numeric sequence for computer set is ignored when importing computer (T127497ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
Alvao ServerSetup - New server installation - Web applications - Wrong authentication settings (T127738ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
SD - Query - Request2Csy/Deu/Enu - shows request for all requester roles (T128875ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
AM - ImportAD - Objects - Properties - imported empty "date" value is displayed as "01. 01. 1900" (T128364ALVAO)   11.0/SP1 (release 2022-09-15)
WA - Administration - Users - Membership in groups - Add group - suggestion box returns error when typing (T129704ALVAO)   11.0/SP1 FIX5 (release 2022-10-6)
AM Console - Detection tab - displays detections from computers that the user does not have the right to read (T132713ALVAO)   11.0/SP1 FIX7 (release 2022-12-1)
ALVAO - Unsuccessful request reopening by e-mail from the requester - Notification goes multiple times (T133744ALVAO)   11.0/SP1 FIX8 (release 2023-1-5)
AM Console - Software - License - Cover by license... / Special instalation... - "note" field doesn't accept ENTER (T134033ALVAO)   11.1
AM Console - Overview od licenses and instalations - licenses assigned to computers in " discarded assets" or in the "recycle bin" do not appear in the bottom table (T134049ALVAO)   11.1
AM - Objects - Tree - New object - inconsistency in security between AM Console and WA (T134067ALVAO)   11.1
WA - Views - Share - Can't be used with only the Asset Management license key (T132739ALVAO)   11.1
AM Console - Tools - Lists - Definition of properties... - option "selection only" could be enabled even if "Use the list of another property" is disabled (T132925ALVAO)   11.1
AM WA - My documents - A file with special characters in the name cannot be downloaded (T133006ALVAO)   11.1
SD - New request - Custom form - data field added via DateTimeField behaves unexpectedly (T124076ALVAO)   11.1
WA - Searching in Object tree sometimes doesn't work (T124082ALVAO)   11.1
SD WA - Requests displayed multiple times in table (T125084ALVAO)   11.1
SD WA - Request - Communication - Links with target _blank does not open new tab or window (T125344ALVAO)   11.1
SD WA - Requests - Detailed log - Wrong order of notification of created request (T126230ALVAO)   11.1
SD - Request - Reopen by requester through an e-mail - Doesn't work when the requester is also member of solver team (T128503ALVAO)   11.1
SD - Request - Approving won't start when the request would be approved automatically by the requester (T129042ALVAO)   11.1
SD WA - Requests - New request - Selecting a service may leads to expanding the Assign section (T129185ALVAO)   11.1
WA - Request templates - SLA disappears from template and scheduled requests are not created if the SLA is removed from the service (T129196ALVAO)   11.1
SD - Requests - Reply to requester - doesn't work with Host requester (T129215ALVAO)   11.1
SD WA - Requests - Approving - When using Message for requester variable multiple times, only the first message is inserted (T129235ALVAO)   11.1
AM - ExportUtil - error (Incorect syntax near the keyword 'from'), when only system columns (with @) are defined (T130229ALVAO)   11.1
WA - Request templates - Field service - Can't search by service key words (T131039ALVAO)   11.1
SD - Custom Notifications - Custom DateTime fields are displayed in default SQL format (mon dd yyyy hh:mi[AM|PM]) (T131475ALVAO)   11.1
Database is not created with default server collation but with Czech_CI_AS (T131673ALVAO)   11.1
AM Console - in some cases, value in the tblNode.txtPath column is not computed after the object name changed (T132084ALVAO)   11.1
SD WA - Main page - Search - Knowledge order does not respect the Display order item (T132188ALVAO)   11.1
WA - Request - Requester that is also Subscriber can't use Unfollow requet command (T132282ALVAO)   11.1
SD - SK database - Requests - First response notification not sent (T132400ALVAO)   11.1
AM Console - Child objects / Found objects / List of objects - moving computers with computer sets ends with error "Violation of primary key constraint PK__ftComma..." (T132439ALVAO)   11.1
SD WA - Requests - New request - Displays message "Leave site?" when clicking on the attachment link (T132668ALVAO)   11.1
AM Console - Objects tree - New request - Only the highest parent is linked (T132689ALVAO)   11.1
SD WA - Communication - Some uploaded images are rotated differently than the originals (T91892ALVAO)   -
OA - Delayed sending of emails - When reading the "Outbox" folder, OA reads the message and stops sending it (T111893ALVAO)   -
OA - Content is rendered outside the taskbar (T115357ALVAO)   -
WA - Tables - Views - Duplication of views and other unwanted behavior may occur (T121220ALVAO)   -

Definice drobného problému: Problém, který neomezuje provoz, ale komplikuje postupy při práci s produktem, tj. např. neshoda ovládání či výstupů s chováním popsaným v dokumentaci.

Starší problémy s produkty

ALVAO 10.3
ALVAO 10.2
ALVAO 10.1
ALVAO 10.0
ALVAO 8.2
ALVAO 8.1
ALVAO 8.0
ALVAO 7.1

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.