Skip Navigation LinksALVAO 10.4Známé problémy Skip Navigation Links.


Známé problémy

Na této stránce jsou uvedeny dosud známé problémy s produktem a návody k jejich řešení. Úplný seznam problémů, které již byly opraveny, najdete na stránce Release notes - Vydané aktualizace.

Poznámka:
Pravidla pojmenovávání záznamů naleznete na stránce Release notes.
ProblémOpraveno ve verziOd verzeOprava naplánována do verzeČíslo problému
SD – Založení požadavku načtením emailu – Výběr služby s URL vlastního formuláře – Může dojít k zacyklení 10.2 10.5 T106952ALVAO
AM Console - Objekty - Odstranit - při větším množství vybraných objektů je příkaz pomalý 10.2 10.5 T112573ALVAO
SD WA - Požadavky - některé požadavky se v tabulkách zobrazují duplicitně 10.2 10.5 T113411ALVAO
SD – Dlaždice – Pokud je cesta ke službě delší než 20 znaků, v prohlížeči IE se nezobrazuje celý název služby 10.0 10.5 T111611ALVAO
AM Console - Strom - Přesun objektu - pokud je označeno mnoho objektů a začnou se přetahovat myší, aplikace "zatuhne" na dlouhou dobu 10.1 10.4/SP1 (15.9.2021) T113164ALVAO
SD - Přejít do stavu - automaticky vyplněné hodnoty datumových položek 10.2 10.4/SP1 (15.9.2021) T113975ALVAO
SD WA - Požadavek - Po kliknutí na příkaz "Odpovědět" žadatelem, se v předmětu zobrazí "FW: 10.3 10.4/SP1 (15.9.2021) T114110ALVAO
AM Console - Vysypat koš - zobrazí se chyba "Violation of PRIMARY KEY constraint PK_ftCommaL__xxx. Cannot insert duplicate key in object dbo.@ret..." 10.2 10.4/SP1 (15.9.2021) T113458ALVAO
AM Console - Vysypat koš - po vysypání koše se objektům odstraní vlastnost "Za majetek zodpovídá" 10.2 10.4/SP1 (15.9.2021) T113470ALVAO
SD WA - Báze znalostí - některé akce nekontrolují oprávnění uživatelů 10.2 10.4/SP1 (15.9.2021) T112698ALVAO
SD WA – Přeposlat požadavek – špatné vyčítání příloh s podobným názvem 10.0 10.4/SP1 (15.9.2021) T114264ALVAO
AM Console - Strom - Přesun objektu myší - pokud je při přesunu vybrán nadřazený i podřazený objekt, zobrazí se chyba "Violation of PRIMARY KEY constraint" 10.3 10.4/SP1 (15.9.2021) T114368ALVAO
AM - Knihovna SW produktů - při aktualizaci knihovny se zobrazí chyba "Violation of PRIMARY KEY constraint PK__#t..." 10.3 10.4/FIX2 (3.6.2021) T114420ALVAO
AM - Položky upgradované licence nejsou automaticky odstraněny 10.0 10.4/FIX2 (3.6.2021) T114467ALVAO
SD WA - Založení požadavku za žadatele - Použít šablonu - Odeslat - Jako žadatel je uveden operátor 10.3 10.4/FIX2 (3.6.2021) T114279ALVAO
AM WA - Uživatel pouze ze stromu se nepřihlásí do WA 10.4 10.4/FIX2 (3.6.2021) T114283ALVAO
AM Console - Strom - Najít - volba "hledat v systémové objekty..." nefunguje 10.4 10.4/FIX2 (3.6.2021) T113995ALVAO
SD WA – Seznam požadavků – požadavky se přesouvají do archivu po 3 měsících od data jejich vyřešení 10.3 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113157ALVAO
AM Console - Objekt - Načíst z CSV - nehlásí se chyby při importu a import pokračuje dál 10.3 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113162ALVAO
AM Console - Tabulky - Při změně pořadí pohledů v tabulce, se mohou v některých oknech projevovat různé anomálie (kurzor myši se "vrací", Console zhavaruje) 10.3 10.4/FIX1 (6.5.2021) T109043ALVAO
SD - Načítání zpráv přes EWS - neodesílá se oznámení o odpovědi na zprávu 10.3 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113538ALVAO
OA - Uložit do deníku požadavku - Špatné vyčtení mailu odeslaného ze Sdílené schránky 8.0 nebo starší 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113569ALVAO
AM Console - Dotaz - při vyhodnocení dotazu a zadání parametrů typu datum se zobrazí chyba "conversion varchar to datetime resulted in an out-of-range value" 8.0 nebo starší 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113596ALVAO
SD Console/WA: Chyba 500 při odesílání formulářů (The provided anti-forgery token was meant for user "user" but current user is "user@company.com") 10.3 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113675ALVAO
AM - ImportLic - pokud import vytvoří novou licenci a ta se pak změní v AM Console, import ji při dalším spuštění už nedohledá a vytvoří novou 8.0 nebo starší 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113817ALVAO
AM - ImportLic - aktualizuje odstraněné licence 10.2 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113819ALVAO
ServerSetup - Neupgraduje databázi na poslední verzi 10.4 10.4/FIX1 (6.5.2021) T114133ALVAO
AM - Šablony objektů - Šablony "Žádost o HW" mohou mít špatnou ikonu 10.4 10.4/FIX1 (6.5.2021) T114223ALVAO
AM Console - Strom - při rychlém obnovení 2x po sobě může Console zhavarovat 10.4 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113984ALVAO
AM (Console / ImportUtil) - Načíst z CSV - zobrazuje chybu "Subquery returned more than 1 value..." 10.2 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113168ALVAO
AM - Načíst CSV - změna hodnoty děděné vlastnosti se neprojeví v podřazených objektech 10.0 10.4/FIX1 (6.5.2021) T113395ALVAO
OA - Zpožděné odeslání e-mailů - Při čtení složky "Odchozí pošta" OA přečte zprávu a zastaví její odeslání 10.1 - T111893ALVAO
SD Console - Načíst zprávy z MS Outlook jako nový požadavek - Chyba COM (0x80070003) 10.1 - T111917ALVAO
OA - Doplněk se po upgrade na 10.3 vůbec neobjeví v Outlooku-10.3 - T109998ALVAO
SD Console - Nefunguje změna databáze 10.3 - T110017ALVAO
ALVAO - Upgrade databáze se zastaví na upgrade 101a a hlásí chybu: "Incorrect syntax near 'merge'"-10.1 - T82127ALVAO
ALVAO - Upgrade databáze se zastaví na upgrade 101b a hlásí chybu: "Column names in each view or function must be unique..."-10.1 - T83974ALVAO
SD - Drobné problémy s textovými editory-8.2 - T91050ALVAO
SD WA - Komunikace - Některé nahrané obrázky jsou otočené jinak než originály-10.0 - T91892ALVAO
OA - Panel úkolů - Zpráva, Nová poznámka - Občas nefunguje mezerník a šipky-10.2 - T101410ALVAO
Upgrade databáze trvá dlouhou dobu 10.3 - T103405ALVAO
AM WA - Správa - Asset Management - Nastavení - některé volby se mohou po upgrade samovolně změnit 10.3 - T104317ALVAO
MON Agent - Po instalaci nového agenta se v logu objevuje hláška o překročení licence 10.0 - T106098ALVAO
SD - Tabulky požadavků - Pohledy - zobrazené vlastní sloupce uživatelů. organizací, služeb a SLA mohou z pohledu zmizet 10.1 - T106198ALVAO

Starší problémy s produkty

ALVAO 10.3
ALVAO 10.2
ALVAO 10.1
ALVAO 10.0
ALVAO 8.2
ALVAO 8.1
ALVAO 8.0
ALVAO 7.1

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.