Skip Navigation LinksALVAO 10.4Známé problémy Skip Navigation Links.


Známé problémy


Na této stránce jsou uvedeny známé problémy s produktem ve vybrané verzi a návody k jejich řešení. Úplný seznam problémů, které již byly opraveny, najdete na stránce Release notes - Vydané aktualizace.

Kritické problémy

Nejsou známy žádné problémy.

Definice kritického problému: Problém znemožňující používání produktu, tj.: a) "zhroucení" celého systému nebo jeho důležité části během normálního používání; b) ztrátu nebo porušení dat během normálního používání.

Střední problémy

ProblémOprava naplánována do verze
SD MR - chyba "The SMTP address format is invalid" nebo "The SMTP address has no mailbox associated with it" (T120319ALVAO)   10.4/SP1 FIX9 (3.2.2022)
ALVAO API - CustomColumn.GetValue - nefunguje metoda pro získání hodnoty vlastní položky typu DateTime pro tabulku tHdTicketCust (T120691ALVAO)   10.4/SP1 FIX9 (3.2.2022)
AM Console - Objekt - Upravit - Při změně druhu objektu "počítač" na jiný druh objektu "počítač" dojde k odebrání licencí, odinstalaci SW a odstranění detekcí (T122262ALVAO)   10.4/SP1 FIX9 (3.2.2022)
ImportAD - pokud AD atribut obsahuje víceřádkový řetězec, naimportuje se jako "System.Object[]" (T122297ALVAO)   10.4/SP1 FIX9 (3.2.2022)
AM Console - Pokud je připojena přes AM Web Service, mohou se zobrazovat chyby "Async data retrival was canceled" (T121119ALVAO)   11.0
SD - Nefunkční upozornění na termín první reakce - Chyba "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression." (T118425ALVAO)   11.0
ALVAO SD - Timeout při při různých akcích (T119587ALVAO)   11.0
SD MR - Nevyčtené zprávy do požadavků (T119977ALVAO)   11.0
Upgrade databáze trvá dlouhou dobu (T103405ALVAO)   -
SD - Tabulky požadavků - Pohledy - zobrazené vlastní sloupce uživatelů. organizací, služeb a SLA mohou z pohledu zmizet (T106198ALVAO)   -
SD Console - Požadavek - Přejít do stavu - Provedení příkazu trvá dlouho (T115673ALVAO)   -

Definice středního problému: Problém omezující používání produktu, tj.: a) významné problémy při používání, které jsou překonatelné postupem pro náhradní řešení problému; b) část produktu se významně odchyluje od specifikace uvedené v dokumentaci.

Drobné problémy

ProblémOprava naplánována do verze
SD - Požadavek - Oznámení žadateli při přechodu do stavu - Může se odeslat oznámení pro jiný stav na procesu (T121651ALVAO)   10.4/SP1 FIX9 (3.2.2022)
SD - Automatická vlastní akce spuštěná při přijetí zprávy - Nevyčítá se HTML tělo zprávy (T121726ALVAO)   10.4/SP1 FIX9 (3.2.2022)
SD WA - Email od nadřízeného znovu otevře uzavřený požadavek (T121071ALVAO)   10.4/SP1 FIX9 (3.2.2022)
SD – Založení požadavku načtením emailu – Výběr služby s URL vlastního formuláře – Může dojít k zacyklení (T106952ALVAO)   11.0
SD – Dlaždice – Pokud je cesta ke službě delší než 20 znaků, v prohlížeči IE se nezobrazuje celý název služby (T111611ALVAO)   11.0
SD - Našeptávací pole požadováno pro/spolužadatel zobrazují uživatele z odstraněné organizace (T120147ALVAO)   11.0
AM Console - Načíst CSV - Do počtu aktualizovaných objektů se nepočítají počítače, u nichž byl pouze aktualizován Softwarový profil (T120272ALVAO)   11.0
ALVAO - Upgrade databáze - po upgradu může dojít ke změně nastavení databáze (T120276ALVAO)   11.0
AM - Configuration Management - Odstraněná vazba je součástí výpočtu nepřímých vazeb (T120472ALVAO)   11.0
AM Console - Deník - hromadný přesun objektu - záznamy o přesunu mohou obsahovat špatnou cestu (chybějící lomítko) (T120505ALVAO)   11.0
AM - ImportUtil/ImportAD - pokud je nastavena číselná řada pro generování hodnot vlastnosti, která se nastavuje z CSV/AD, číslo z řady se vyplýtvá a pak přepíše jinou hodnotou (T120507ALVAO)   11.0
SD - Export služeb - neexportuje se hodnota "Extra1" ze seznamu hodnot u vlastní položky (T120759ALVAO)   11.0
AM Agent - pokud je spuštěn z příkazové řádky s parametrem /s (silent), při chybě uložení CXM souboru zobrazuje chybu v okně (T120771ALVAO)   11.0
AM - Svěřený majetek - malé ikony se neroztáhnou (T120832ALVAO)   11.0
AM - aktualizace SW knihovny - zobrazí se chyba "Violation of UNIQUE KEY contraint UQ_LicProductCoverage_LicHistId_ProductId" (T116698ALVAO)   11.0
SD - Formulář pro podání nového požadavku - u vlastní položky s dlouhým názvem dochází k překryvu v zakládací zprávě (T117016ALVAO)   11.0
SD WA - Tiket - Nový - parametr "phoneNumber" v url přepíše hodnotu "Telefon do zaměstnání" na formuláři (T117723ALVAO)   11.0
SD - Odkazy na hlavní stránce - Přejmenování služby/odkazu v administraci se na hlavní stránce neprojeví (T117931ALVAO)   11.0
WA - Šablony požadavků - Naplánovat - Je možné vyplnit nevalidní dvojici Žadatel - SLA (T118017ALVAO)   11.0
AM Console - Organizace - při odstranění organizace se může zobrazit chyba Unknown transaction (T118019ALVAO)   11.0
AM - Detekce - Načíst ze souboru - při načtení SW detekce se zobrazí chyba "0x80004003 Neplatný ukazatel/Invalid pointer" (T118172ALVAO)   11.0
AM WA - Správa - Detekční profily - Pokud neexistuje výchozí profil, nelze vytvořit nový (T118179ALVAO)   11.0
AM Console - Tisk - Předávací protokol vnitřní rozdílový - zobrazí se chyba, že nemůže najít HTM soubor (T118521ALVAO)   11.0
AM WA - Objekty - při pokusu o editaci vlastnosti se zobrazí chybová hláška "Unauthorized object modifiaction" (T118553ALVAO)   11.0
SD - Požadavek - Termín - položka Termín se chybně předvyplňuje (T118589ALVAO)   11.0
AM WA - Můj svěřený majetek - může zobrazovat majetek uživatele z jiné domény (T118605ALVAO)   11.0
AM Console - Evidence licencí - Upravit - v záložkách nefunguje dvojklik, případně F2, pro úpravu (T118863ALVAO)   11.0
SD WA - Hromadná úprava požadavků - pokud má dojít ke změně stavu, změní se jen u požadavků, které mají stejný proces jako první vybraný požadavek (T118939ALVAO)   11.0
SD - Oznámení o doručení zprávy do požadavku - Pokud byla zpráva načtena přes OA (příkaz Uložit do deníku požadavku), chybí intextové obrázky (T119021ALVAO)   11.0
Standard HW/SW Request Form - Jiný HW - Chyba: The given key was not present in the dictionary (T119536ALVAO)   11.0
SD WA - Skupiny - Přidat oprávnění - zobrazují se i zástupci (T119702ALVAO)   11.0
SD WA - Požadavek - Deník - někteří uživatelé nemusí vidět intextové obrázky (T119783ALVAO)   11.0
ALVAO - WA - Správa - Údržba databáze - Opravit databázi - SQL server může vyčerpat místo v TEMPDB (T119839ALVAO)   11.0
SD WA - některé operace můžou skončit chybou 500 - The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_tDocument_liDocumentActId (T119882ALVAO)   11.0
Správa - Service Desk - Nastavení - Obecné - Výchozí způsob podání požadavku za jiného uživatele - při výběru "prázdná hodnota" je nastaveno "Ostatní" (T121160ALVAO)   11.0
AM Console - Objekty - Odstranit - při větším množství vybraných objektů je příkaz pomalý (T112573ALVAO)   11.0
SD WA - Požadavky - některé požadavky se v tabulkách zobrazují duplicitně (T113411ALVAO)   11.0
WA - Tabulky - Přeložené hodnoty vlastních položek se nemusí zobrazit (T121410ALVAO)   11.0
WA - Tabulky - Hodnoty vlastních položek s číselníkem nemusí jít filtrovat (T121419ALVAO)   11.0
AM - použití spUpdatePropertyValue na datumovou vlastnost - nastavení NULL a záložka Objekty zobrazuje datum 1.1.1900 (T121554ALVAO)   11.0
AM WA - Objekty - Vlastnosti - Úprava vlastnosti nerespektuje zabezpečení objektů (T122191ALVAO)   11.0
WA - Požadavek - záložka Schvalování - může zobrazovat špatná data (T122282ALVAO)   11.0
AM Agent neloguje do definovaného log souboru bez přepínače /v, ani s přepínačem /v 0 a /v 1 (T122296ALVAO)   11.0
SD - Požadavek - Nesprávné počítání termínu, pokud čekání na žadatele pozastavuje SLA (T122320ALVAO)   11.0
SD - schvalování zástupcem - v deníku požadavku je uvedeno, že požadavek schválil původní schvalovatel (T122557ALVAO)   11.0
AM Console - Lze přesunout objekt obsahující podřazené objekty s příznakem "Nepřesouvatelný" (T122671ALVAO)   11.0
OA - Obsah se vykresluje mimo panel úkolů (T115357ALVAO)   -
WA - Tabulky - Pohledy - Může docházet k duplikaci pohledů a dalšímu nechtěnému chování (T121220ALVAO)   -
OA - Zpožděné odeslání e-mailů - Při čtení složky "Odchozí pošta" OA přečte zprávu a zastaví její odeslání (T111893ALVAO)   -
SD - Drobné problémy s textovými editory (T91050ALVAO)   -
OA - Přestane fungovat po stáhnutí přílohy (T119932ALVAO)   -
SD WA - Komunikace - Některé nahrané obrázky jsou otočené jinak než originály (T91892ALVAO)   -
OA - Panel úkolů - Zpráva, Nová poznámka - Občas nefunguje mezerník a šipky (T101410ALVAO)   -

Definice drobného problému: Problém, který neomezuje provoz, ale komplikuje postupy při práci s produktem, tj. např. neshoda ovládání či výstupů s chováním popsaným v dokumentaci.

Starší problémy s produkty

ALVAO 10.3
ALVAO 10.2
ALVAO 10.1
ALVAO 10.0
ALVAO 8.2
ALVAO 8.1
ALVAO 8.0
ALVAO 7.1

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.