Skip Navigation LinksALVAO 11.1Release NotesDůležitá upozornění Skip Navigation Links.


Důležitá upozornění

ALVAO 11.1

Na této stránce jsou uvedena upozornění na změny v nové verzi produktu, které mohou způsobit problémy při přechodu z předchozí verze nebo při provozu nové verze. Před upgradem na novou verzi si tyto informace pečlivě přečtěte.

Doporučujeme také přečíst si seznam následně zjištěných problémů ve vydaných verzích a jejich řešení, viz Známé problémy.

Základní funkce

 • Připojení k Alvao databázi je nyní ve výchozím nastavení šifrováno. Ujistěte se, že máte na serveru správně nainstalovaný důvěryhodný certifikát. Pokud nechcete používat šifrované připojení, připište parametr "TrustServerCertificate=True" do string hodnot připojení.
 • Serverová komponenta ALVAO MailboxReader byla přejmenována na Alvao Service. (T116318ALVAO)
 • Bezpečnostní protokoly - záznamy bezpečnostních protokolů se již neukládají do protokolu událostí ALVAO Audit Windows, ale do dvou samostatných nových protokolů: AlvaoUserLogin a AlvaoSecurityChanges. Více informací naleznete v části Záznam o změnách nastavení. (T130085ALVAO)
 • Vypnuté uživatelské účty již nedostávají e-mailová oznámení o požadavcích a žádná e-mailová upozornění (na termíny SLA, Novinky, problémy SAM atd.). (T35075ALVAO)
 • Osoby se zakázanými uživatelskými účty již nelze vyhledávat a nezobrazují se na stránce Můj tým. (T46819ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • Pro funkčnost AM Konsole je vyžadováno Microsoft .NET Framework verze 4.8.
 • AM Konsole - přímé připojení k databázi Alvao již není podporováno. Místo toho použijte připojení prostřednictvím webové služby. (T124285ALVAO)
 • Základní funkce sběrače ALVAO provádí nová služba Alvao. AM Collector již není ve výchozím nastavení nainstalován. Metody detekce "bez agenta" a "agent přes TCP/IP" jsou zastaralé a budou odstraněny v příští verzi produktů ALVAO. Chcete-li tyto metody používat, nainstalujte AM Collector ručně a povolte nastavení detekce v nabídce Administrace - Asset Management - Servery (zastaralé). V prostředí SaaS jsou podporovány pouze detekce pomocí agentů. (T128616ALVAO)
 • Detekce hardwaru nevytváří ani neaktualizuje počítačové komponenty (kromě monitorů). (T128269ALVAO)
 • Druh systémového objektu Nahrané objekty byl přejmenován na Načtené objekty. (T128357ALVAO)
 • Definice vlastnosti systému Celková kapacita pevného disku (GB) byla přejmenována na Celková kapacita úložiště (GB). (T128357ALVAO)
 • Z instalačního programu agenta AM byl odstraněn nástroj WinPrefetchView. Důvodem je, že tento nástroj způsoboval falešná hlášení některých antivirových programů. Pokud sledujete používání softwaru v počítačích pomocí programu Alvao, je třeba zajistit, aby byl při aktualizaci programu Agent na novou verzi distribuován do instalační složky programu Agent také nástroj WinPrefetchView. Další informace naleznete v části Používání softwaru. (T135975ALVAO)
 • Správa - Nastavení - Kontrola konfigurace - přidáno upozornění na překročení počtu objektů povolených aktivačním klíčem. Upozornění se zobrazí i po spuštění AM Console. (T132314ALVAO)
 • AM Console - ExportUtil, ImportAD, ImportPortraitsFiles, GenerateNodeRelationshipDiagram- Utility byly přesunuty do složky ImportUtilities. (T138988ALVAO)

ALVAO Service Desk

ALVAO for Outlook

 • Instalace ALVAO for Outlook vyžaduje Microsoft .NET Framework verzi 4.8 a vyšší.
 • Název proměnné používané pro hromadnou instalaci pomocí zásad skupiny Active Directory byl změněn, viz Instalace. (T124394ALVAO)
 • V případě ručního upgradu z předchozích verzí neprovádějte upgrade rozhraní ALVAO REST API (AlvaoRestApi.msi), ale nejprve odinstalujte starou verzi a poté nainstalujte novou verzi pro správné nastavení nové aplikace AlvaoRestApiWinAuth v systému IIS. (T124399ALVAO).
 • Nastavení - pole Service Desk Web Service URL je nahrazeno polem Alvao domain name (nebo REST API url). Aktuální URL adresa SD WS se automaticky převede na url adresu REST API. V případě jakýchkoli problémů se podívejte do části ALVAO pro Outlook - Instalace. (T130399ALVAO)

ALVAO Service Desk/Asset Management Custom Apps

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.