Skip Navigation LinksALVAO 11.1Release NotesUpgrade z předchozí verze Skip Navigation Links.


Upgrade z předchozích verzí

Plánování

Před zahájením upgradu na novou verzi si pečlivě přečtěte části Důležitá upozornění a Známé problémy

Přečtěte si také důležitá upozornění pro všechny verze následující po verzi, ze které aktualizujete:

Před upgradem produkčního prostředí doporučujeme nejprve otestovat samotný upgrade a všechny funkce důležité pro produkci v samostatném testovacím prostředí.

Pokud máte trvalou licenci a plánujete ruční upgrade, ujistěte se, že se na danou verzi vztahuje vaše licence, tj. že verze byla vydána do 1 roku od vydání licence.

Příprava upgradu

 1. Před upgradem systému informujte uživatele.
 2. Přepněte databázi na serveru SQL Server do režimu RESTRICTED_USER. Při použití nástroje SQL Server Management Studio proveďte následující kroky
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na databázi Alvao a vyberte možnost Vlastnosti.
  • Přejděte na stránku Možnosti.
  • V části Stav nastavte možnost Omezit přístup na hodnotu RESTRICTED_USER.
Upozornění:
Nastavení režimu RESTRICTED_USER způsobí, že k DB budou mít přístup pouze uživatelé s oprávněním sysadmin,dbcreator nebo db_owner. Aktualizaci však může spustit pouze uživatel s právy sysadmin nebo db_owner.

Vstup dat

 1. Zálohujte systémovou databázi nebo zkontrolujte, zda existuje aktuální záloha.
 2. Zálohujte složky na serveru, kde je Alvao nainstalováno, tj:
  • C:\Program Files (x86)\ALVAO
  • C:\inetpub\wwwroot\složky webových aplikací

Server ALVAO

Aplikace ALVAO Server Setup podporuje upgrade typické instalace serverových aplikací Alvao (tj. všechny serverové aplikace jsou na jednom serveru) z verze 10.3 SP1 a novější. Pokud provádíte upgrade ze starší verze nebo používáte netypickou instalaci, postupujte podle pokynů v části ALVAO Server - ruční upgrade

 1. Ze stránek ALVAO Downloads stáhněte aplikaci ALVAO Server Setup.
 2. Na serveru spusťte instalační soubor AlvaoServerSetup.exe a postupujte podle jeho pokynů.
Upozornění:
Pokud aktualizujete systém Alvao v testovacím prostředí pomocí nástroje ServerSetup, ujistěte se, že jste připojeni k testovací databázi. V instalačním programu ServerSetup nelze vybrat, která databáze se má upgradovat. Instalační program tuto informaci přebírá z parametru ConnectionString v konfiguračním souboru služby Alvao a sběrače Alvao.
Poznámka:
Při aktualizaci databáze se aktuální aktivační klíč ověřuje přes internet.

Klientské aplikace

 1. Pomocí zásad skupiny (nebo jiné technologie) zajistěte, aby byly klientské aplikace a agenti nainstalováni na klientských počítačích. V případě typické instalace se jedná o následující balíčky:
  • ALVAO Asset Management
   • AlvaoAssetConsole.msi
Poznámka:
ALVAO Asset Management Agent se aktualizuje automaticky podle nainstalované verze ALVAO Serveru.
Tip:
Nejnovější verzi instalačního balíčku si můžete stáhnout také z webové aplikace ALVAO - Uživatelské menu - Nastavení - Instalace aplikací

Dokončení aktualizace

 1. Pokud jste před upgradem Alvao provedli také upgrade SQL Serveru, zvyšte úroveň kompatibility databáze na nejvyšší dostupnou.
 2. Přepněte databázi zpět do režimu MULTI_USER, postup naleznete v části Příprava upgradu.
 3. U serverových aplikací(WebApp, Alvao Service, REST API, CA, SD a AM Web Services) v případě, že máte v konfiguračním souboru(Web.config) nějaká vlastní nastavení, přesuňte tato nastavení do nového Web.config ručně ze záložního souboru(Web-backup-{datetime}.config).
 4. Případně proveďte další konfigurační kroky podle pokynů v dokumentech Poznámky k vydání všech verzí následujících po verzi, ze které aktualizujete.
 5. Restartujte server IIS.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.