Skip Navigation LinksALVAO 11.1Release NotesVydané aktualizace Skip Navigation Links.


Vydané aktualizace - ALVAO 11.1

FIX1 (verze 11.1.1287, vydáno 4.5.2023)

Opravené problémy:

FIX2 (verze 11.1.1344, vydáno 1.6.2023)

Nové funkce a změny:

 • WA - Insider Preview - přidány nové funkce.
 • ALVAO pro Outlook:
  • Požadavek - záložka Komunikace - přidány portréty uživatelů. (T139562ALVAO)
 • Service Desk
  • Při přidávání sledujících nebo účastníků požadavku lze vyhledat i skupiny uživatelů. Výběrem skupiny se přidají všichni členové skupiny. (T140890ALVAO)

Opravené problémy:

FIX3 (verze 11.1.1408, vydáno 6.7.2023)

Nové funkce a změny:

 • ALVAO pro Outlook:
  • Na stránku, která se zobrazí v případě, že požadavek nebyl nalezen nebo přihlášený uživatel v doplňku nemá oprávnění k jeho zobrazení, byly přidány sekce Nedávná komunikace s odesílatelem a Nedávno zobrazené požadavky. (T139546ALVAO)
  • Doplněk AppSource - funkce jsou dostupné také v kalendářích. (T139576ALVAO)
  • Požadavek – přidány příkazy pro zápis poznámky a vyřešení požadavku. (T139511ALVAO)

Opravené problémy:

FIX4 (verze 11.1.1464, vydáno 3.8.2023)

Nové funkce a změny:

 • Service Desk
  • Schválení e-mailem – e-mail od schvalovatele - název požadavku byl přidán do předmětu zprávy; jméno žadatele a link do deníku daného požadavku najdete v těle e-mailu. (T140505ALVAO)

Opravené problémy:

SP1 (verze 11.1.2039, vydáno 14.9.2023)

Nové funkce a změny:

 • ALVAO Standard HW/SW Request Forms:
  • Oba formuláře jsou nyní součástí WebApp. Pokud je to možné, používejte namísto vlastních formulářů systémové formuláře podle nové dokumentace. Migrace zahrnuje několik kroků:
   1. Importujte ukázkovou službu s vlastními sloupci nebo vytvořte vlastní sloupce ručně.
   2. Přeneste nastavení z kódu v HW formuláři do vlastních sloupců služby. Místo parametru categoryObjectKind změňte druh objektů na Request for HW – category.
   3. Nastavte novou adresu URL vlastního formuláře pro službu. (T124138ALVAO)
 • HTML tiskové šablony (předávací protokol vnitřní rozdílový / předávací protokol vnitřní souhrnný) nyní podporují nové proměnné:
  • @Model.Receiver[<název vlastnosti>] – pro všechny vlastnosti objektu osoby, pro kterou je protokol vystaven.
  • @Model.Originator[<název vlastnosti>] – pro všechny vlastnosti objektu osoby, která protokol vystavila. (T146245ALVAO)
 • Text vlastního oznámení pro Změnu termínu vyřešení se uloží do deníku požadavku namísto textu události generované systémem.

Opravené problémy:

SP1 FIX5 (verze 11.1.2098, vydáno 5.10.2023)

Opravené problémy:

SP1 FIX6 (verze 11.1.2152, vydáno 2.11.2023)

Nové funkce a změny:

 • Service Desk
  • Požadavky – přidány příkazy Označit jako přečteno a Označit jako nepřečteno. (T147226ALVAO)

Opravené problémy:

SP1 FIX7 (verze 11.1.2214, vydáno 7.12.2023)

Nové funkce a změny:

 • -

Opravené problémy:

SP1 FIX8 (verze 11.1.2270, vydáno 4.1.2024)

Nové funkce a změny:

 • ALVAO for Outlook:
  • Lokalizace do češtiny. (T149267ALVAO)

Opravené problémy:

SP1 FIX9 (verze 11.1.2324, vydáno 1.2.2024)

Opravené problémy:

SP1 FIX10 (verze 11.1.2377, vydáno 7.3.2024)

Opravené problémy:

SP1 FIX11 (verze 11.1.2428, vydáno 4.4.2024)

Opravené problémy:

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.