Skip Navigation LinksALVAO 11.2ITIL v praxi Skip Navigation Links.


ITIL v praxi

Vyspělost IT Service Managementu (ITSM = řízení služeb IT) je dnes pro většinu společností rozhodujícím faktorem úspěchu. Služby, které oddělení IT poskytuje svým zákazníkům, musí být poskytovány v dohodnuté kvalitě a situace, kdy se tak neděje, je třeba řešit, napravovat a dostatečně rychle jim předcházet. To se týká kompletní agendy oddělení IT, a tedy i každého poskytovatele služeb. Měřitelnost práce je klíčová, protože jak známo - co nelze měřit, nelze řídit. Tím se spustí pomyslný cyklus PDCA a umožní se neustálé zlepšování

Existuje mnoho metodik popisujících problematiku ITSM, ale principy zůstávají v podstatě stejné. Mezi nejznámější patří ISO20000, ITIL a COBIT. Cílem této kapitoly je představit, jak lze tyto principy uvést do praxe pomocí nástrojů ALVAO Service Desk a ALVAO Asset Management.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.