Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppPožadavkyPožadavekPřejít do stavu Skip Navigation Links.


Přejít do stavu

Tímto formulářem můžete vybraný požadavek přesunout do určitého stavu v postupu řešení. Konkrétní obsah formuláře závisí na nastavení systému a některá pole nemusí být v určitých situacích zobrazena.

Možnosti:

 • Komentář pro žadatele - napište žadateli zprávu, která mu bude odeslána v e-mailovém oznámení o změně stavu požadavku.
  Poznámka:
  Toto pole se zobrazuje pouze v případě, že při přechodu do stavu má být odesláno oznámení žadateli o změně stavu a v Šabloně oznámení žadateli o změně stavu je uvedena proměnná [$CommentForRequester$] představující komentář pro žadatele.
 • Přílohy - seznam příloh komentáře pro žadatele
  • Připojit přílohu - vyberte soubor, který chcete připojit jako přílohu.
 • Náhled oznámení žadateli o změně stavu - zobrazí náhled výsledného oznámení, které žadatel obdrží.

 • Komentář pro schvalovatele - napište schvalovateli zprávu, která mu bude, mimo jiné, odeslána v e-mailovém oznámení. V případě schvalování vícekrokovým schvalovacím schématem se tento komentář odesílá aktuálním schvalovatelům na začátku každého kroku. Toto pole je na formuláři zobrazeno pouze pokud se přechodem do nového stavu automaticky spouští schvalování požadavku.
  Poznámka:
  Tento blok formuláře se zobrazuje pouze v případě, že v Šabloně zprávy pro schvalovatele je uvedena proměnná [$CommentForApprover$] představující komentář pro schvalovatele.
   
 • Přílohy - seznam příloh komentáře pro schvalovatele
  • Připojit přílohu - vyberte soubor, který chcete připojit jako přílohu.
 • Náhled zprávy pro schvalovatele - zobrazí náhled výsledného oznámení schvalovatelům.

 •  
 • Povinné položky - následují položky požadavku, které jsou povinné pro stav, do kterého požadavek přechází. Na formuláři jsou, pro kontrolu a případnou změnu hodnot, zobrazeny i povinné položky, které již hodnotu vyplněnou mají.
 • Výkaz nákladů - případně vykažte pracovní čas strávený řešením daného požadavku.

Poznámka:
Pokud v požadavku právě probíhá schvalování, stav požadavku nelze změnit.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.