Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppPožadavkyPožadavekUpravit Skip Navigation Links.


Upravit

Tímto formulářem můžete upravit jeden nebo více požadavků.

Možnosti:

  • Název požadavku - příp. upravte název požadavku.
  • Stav - příp. změňte stav požadavku, viz Požadavek - záložka Postup řešení.
  • Interní cíl - zapněte, pokud chcete v požadavku nastavit interní cíl, a potom zadejte název a termín cíle. Po splnění interního cíle použijte znovu příkaz Upravit a volbu Interní cíl vypněte, případně změňte na další interní cíl.
    Název interního cíle by měl odpovídat požadovanému výstupu řešení v době naplánovaného termínu. Např. pokud na požadavku probíhá analýza problému, tak interní cíl je „Analýza“ s určeným termínem dokončení. Název interního cíle nemusí vždy odpovídat názvu stavu požadavku, např. v rámci stavu Řešení může probíhat analýza, návrh i realizace.
  • Další položky, viz formulář Nový požadavek. Pokud upravujete více požadavků najednou, můžete upravit pouze položky, které existují ve všech vybraných požadavcích.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.