Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciŠablony objektů Skip Navigation Links.


Šablony objektů

Šablony objektů jsou definice objektů, podle nichž se vytváří objekty ve stromu majetku (případně ve Vzorech objektů). Šablona určuje, jaké vlastnosti, ikonu apod. má mít objekt. Šablony je možné upravovat, přidávat a odebírat vlastnosti z existujících šablon, vytvářet nové či odstraňovat existující.

K tomu, abyste mohli upravovat Šablony objektů, musíte v hlavní nabídce vybrat příkaz Nástroje - Nastavení a na záložce Zobrazení zapnout volbu Zobrazit skryté objekty. V kořeni stromu se tím mimo jiné objeví objekt Šablony objektů, který v podsložkách obsahuje šablony pro vytváření organizačního členění a majetku ve stromu.

Upozornění:

Nedoporučujeme dělat v šablonách zásadní změny, zejména v šabloně počítače a počítačové sestavy. Některé objekty a vlastnosti mají úzkou vazbu na celý systém, připravené dotazy a tiskové sestavy, takže úpravy by mohly vést k jejich nefunkčnosti. Za bezpečné úpravy je možné považovat vytváření nových objektů a přidávání vlastností do existujících objektů.

Upozornění:

Je možné, že při budoucích upgradech systému se do databáze načte nová verze vzorových šablon. Z toho důvodu je dobré mít úpravy šablon pod kontrolou, abyste je byli schopni později zopakovat. Nové objekty je vhodné vložit např. do jedné společné složky nazvané Vlastní objekty. Při upgradu potom do nových šablon jednoduše přesunete celou složku.

Úprava šablony objektu

Přidávat a odebírat vlastnosti objektů a příp. upravovat jejich atributy můžete pouze v šabloně daného druhu objektu. Změny šablony se automaticky promítnou do všech objektů daného druhu v celé evidenci. Pokud máte v evidenci objekty druhu, které nemají žádnou šablonu, je vhodné pro ně vytvořit šablonu:
 1. Zkopírujte jeden z existujících objektů v evidenci do schránky (Ctrl+C).
 2. Vložte objekt ze schránky do šablon objektů do patřičné podsložky (Ctrl+V).
 3. Přidejte/odeberte vlastnosti, případně nastavte atributy – viz následující kapitoly.

Přidání a odebrání vlastností

Novou vlastnost do seznamu přidáte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši kdekoliv v seznamu a z nabídky vyberete příkaz Nová vlastnost. Na obrazovce se otevře okno Nabídka vlastností, ve kterém vyhledejte vlastnost, kterou chcete k objektu přidat, a poklepejte na ní myší. Potom zadejte hodnotu vlastnosti.

Vlastnosti se odstraňují opět obvyklým způsobem. Klepněte pravým tlačítkem myši na vlastnost, kterou chcete odstranit, a z nabídky vyberte příkaz Odstranit.

Upozornění:
Operace přidání vlastnosti se nezaznamenává do historie objektu, na rozdíl od operací odstranění a úpravy.

Změna atributů vlastnosti

 1. Vyberte vlastnost a klikněte na ní pravým tlačítkem myši.
 2. Z nabídky vyberte příkaz Upravit. Otevře se okno Vlastnost s podrobnostmi pro vybranou vlastnost.
  Poznámka:
  Pro zobrazení okna lze použít také klávesy Alt+Enter.
 3. Upravte atributy (vlastnost určuje název objektu, dědit vlastnost) podle potřeby a potvrďte změnu tlačítkem OK.
  Poznámka:
  Atributy může měnit pouze uživatel s rolí Administrátor systému Asset.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.