Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciIkony Skip Navigation Links.


Ikony

Objekty a také jejich vlastnosti (pouze v AM Console) mají své ikony. Zatímco WebApp používá vektorové ikony (SVG), v AM Console se zobrazují ikony rastrové (BMP).

Přidání ikony

 1. Nejprve si připravte ikonu ve vektorovém formátu SVG. Můžete použít některou z volně dostupných ikon na webu, např, https://www.flaticon.com, nebo nakreslete vlastní ikonu v některém grafickém editoru, např. INKSCAPE.
 2. Vektorovou ikonu vyexportujte ve formátu BMP o rozměrech 16x16 bodů a barevné hloubce 24 bitů. Případně odpovídající rastrovou ikonu nakreslete v některém grafickém editoru. AM Console bude bílou barvu (R=255, G=255, B=255) považovat za průhlednou.
 3. V AM Console – Nástroje – Seznamy – Ikony tlačítkem Nový přidejte do seznamu ikon novou položku a pojmenujte ji.
 4. Na nové položce klepněte pravým tlačítkem myši, z nabídky vyberte příkaz Načíst ikonu ze souboru a vyberte soubor s připraveným obrázkem ve formátu BMP.
 5. Vektorovou ikonu nahrajte do databáze. Postup se liší v závislosti na použitém databázovém serveru:
  1. On-premise SQL Server:
   1. Vektorovou ikonu uložte na disk serveru, na kterém SQL Server běží.
   2. Do následujícího skriptu doplňte cestu k SVG souboru a správný název ikony a potom skript spusťte.
    UPDATE i
    SET i.Svg = fileIcon.svg
    FROM tblIcon i
    CROSS JOIN OPENROWSET(
        BULK N'<celá cesta k souboru na disku včetně přípony>',
        SINGLE_BLOB
    ) AS fileIcon (svg)
    WHERE i.txtDesc = N'<název ikony>'
  2. Azure SQL Database:
   1. Vektorovou ikonu nahrejte do Azure Storage. Pro jednoduchost můžete použít kontejner s povoleným anonymním přístupem.
   2. Do následujícího skriptu doplňte URL ke složce v Azure Storage, název SVG souboru a správný název ikony a potom skript spusťte.
    CREATE EXTERNAL DATA SOURCE TmpAzureBlobStorage
    WITH ( TYPE = BLOB_STORAGE, LOCATION = '<URL ke složce se souborem vektorové ikony v Azure Storage>')
    GO

    UPDATE i
    SET i.Svg = fileIcon.svg
    FROM tblIcon i
    CROSS JOIN OPENROWSET(
        BULK N'<název souboru s ikonou včetně přípony>',
        DATA_SOURCE = 'TmpAzureBlobStorage',
        SINGLE_BLOB
    ) AS fileIcon (svg)
    WHERE i.txtDesc = N'<název ikony>'

    DROP EXTERNAL DATA SOURCE TmpAzureBlobStorage
    GO
  Poznámka:
  Změna ikony se ve WebApp nemusí ihned projevit, z důvodu cachování dat v prohlížeči.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.