Skip Navigation LinksALVAO 8.2Release Notes Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Release Notes

ALVAO 8.2

Před upgrade na novou verzi si přečtěte kapitolu Důležitá upozornění. Za ní potom v kapitole "Nové funkčnosti a změny" následuje seznam novinek a změn v nové verzi. Na konci dokumentu najdete průběžně aktualizovaný seznam vydaných aktualizací.

Důležitá upozornění

V této kapitole jsou uvedena upozornění na změny v nové verzi produktu, které mohou způsobit potíže při upgrade ze starší verze nebo při následném provozu nové verze. Přečtěte si tyto informace před upgradem na novou verzi.
Dále doporučujeme si přečíst seznam dodatečně zjištěných problémů ve vydaných verzích a jejich řešení, viz Známé problémy.

Společné pro všechny produkty ALVAO

V ALVAO 8.2 došlo ke změnám v ověřování uživatelů při přihlašování do konzolových i webových aplikací. Před upgrade doporučujeme v ALVAO Admin ručně vytvořit dočasný administrátorský účet, pod kterým se po upgrade přihlásíte do programu Admin a nastavíte adresu LDAP serveru a výchozí doménu. Pokud takto neučiníte a nebude vás možné ověřit s výchozím nastavením LDAP serveru a domény, nebudete se moci nikam přihlásit.

 • ALVAO WebApp – Nastavení LDAP serveru a výchozí domény – nastavení je přesunuto ze souboru Web.config do databáze a není při upgrade automaticky přeneseno. Nastavte opětovně tyto hodnoty v ALVAO Admin – Spravovat – Nastavení na záložce Active Directory. (T50053ALVAO)
 • ALVAO WebApp – Přihlašování do aplikace – uživatelé, kteří byli do ALVAO importovaní z Active Directory (AD), se při formulářovém ověřování přihlašují pouze heslem z AD a již nemohou použít heslo uložené v ALVAO. (T50053ALVAO)
 • Admin, AM/SD Console – Přihlašování do aplikace – integrovaným ověřováním (tj. automaticky bez zadávání jména a hesla) se mohou přihlašovat pouze uživatelé, kteří byli načteni z AD. Při přihlášení se navíc kontroluje i SID uživatelského účtu z AD. (T50053ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • AM – Zabezpečení objektů – chování práva „Přesouvat“ bylo změněno. Význam práva „Vkládat objekty“ byl změněn na „Vytvářet libovolné objekty“. Viz zabezpečení objektů. (T45565ALVAO)
 • AM – Vlastnosti – u systémových vlastností „Záruka do“, „STK platné do“, „Datum nákupu“, „Datum příští servisní kontroly“, „Datum inventury“ bude při upgrade změněn datový typ z Text na Datum. Převedou se pouze validní hodnoty. Původní hodnoty (i nevalidní) zůstanou v nově vytvořených vlastnostech „<název vlastnosti (stará)>“. Po upgrade postupujte podle návodu Změna vlastnosti typu Text na typ Datum. (T53421ALVAO)
 • AM – Druh počítače – při upgrade bude vlastnost Druh počítače odstraněna ze všech objektů druhu Počítač. Objekty druhu Počítač budou převedeny na nové druhy objektů dle původní hodnoty vlastnosti Druh počítače, např. Počítač/desktop, Počítač/notebook, Počítač/server atd. Počítače bez hodnoty vlastnosti Druh počítače nebo s hodnotou "" se při upgrade změní na typ počítače Počítač/desktop. Šablony pro jednotlivé druhy počítačů jsou umístěny ve složce Počítače. Po upgrade doporučujeme upravit šablony počítačů tak, aby šablona Počítač/virtuální obsahovala pouze počítač, nikoli sestavu a monitor. Také doporučujeme odstranit u šablon vlastnosti, které se v nich nebudou používat (např. vlastnost Hostitelský počítač u Počítač/server). (T13892ALVAO)
 • AM Console – při změně druhu objektu se automaticky provede sjednocení objektu dle šablony nového druhu objektu (pokud existuje). (T54500ALVAO)
 • AM Console – Záznamy v Deníku – odstraněním záznamu v Deníku dojde pouze k jeho skrytí. Trvalé odstranění záznamů není možné. Automaticky generované záznamy nelze upravovat. U záznamů typu Poznámka mají právo na úpravu pouze autoři poznámek. (T31319ALVAO)
 • AM – Šablony objektu Počítač – doporučujeme odstranit vlastnost Typové označení, pokud ji nepoužíváte. (V nově vytvořených databázích už šablona objektu Počítač tuto vlastnost nemá.) (T47903ALVAO)
 • AM - Ukázkové databáze - byly odstraněny z instalátoru AM Console a přesunuty na stránky stažení produktu. (T51835ALVAO)

ALVAO Service Desk

 • SD – Modul Plánování – modul byl odstraněn, tzn., že z požadavku byly odstraněny položky Pracnost (hodiny), Pořadí ve frontě, Termín podle fronty a Předplánování (hodiny). Pokud stávající hodnoty v položce Pracnost (hodiny) chcete před upgradem převést do vlastní položky požadavku, obraťte se na technickou podporu. (T13919ALVAO)
 • SD – Čekání na žadatele – pokud je u požadavku právě pozastaveno SLA, sloupec Termín v tabulce požadavků neobsahuje žádnou hodnotu. Tyto požadavky jsou při řazení podle ikony umístěny za požadavky s určeným termínem. Na rozdíl od požadavků bez termínu se u nich nezobrazuje ikona U požadavku nebyl stanoven termín vyřešení. (T48019ALVAO)
 • SD WebApp – Vazby požadavku – pro přidání/úpravu/odebrání vazby na jakémkoliv požadavku stačí uživateli role operátor, řešitel, mimořádný řešitel, nebo manažer na jakékoliv jiné službě (členství v některém z řešitelských týmů). (T50672ALVAO)
 • SD Console – nový navázaný požadavek lze vytvořit s vazbou pouze k jednomu požadavku. (T54520ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – sekce s vlastními položkami Ostatní položky je po načtení formuláře sbalená. Vlastní položky můžete zobrazit mimo sekci Ostatní položky ihned po načtení formuláře pomocí nastavení Zobrazit na záložce obecné. (T57076ALVAO)
 • ALVAO Admin – Osoba – pole Extra<1–3> byla nahrazena vlastními položkami osoby, které jsou k dispozici na záložce Ostatní. Správci kontaktů mohou tyto vlastní položky zobrazit a upravovat v Service Desk Console. Pokud v databázi již existují vlastní položky osob s názvem sloupce extra<1–3> (bez ohledu na velikost písmen v názvu), upgrade skončí neúspěšně. V tomto případě kontaktujte technickou podporu. (T31710ALVAO)
 • SD – Požadavek – byla zrušena systémová položka Požadovaný termín. V případě, že byla používána, bude převedena na vlastní položku. Vlastní formuláře, které používají položku Požadovaný termín, je třeba upravit na používání vlastní položky pomocí prvku ColumnsControl. Pokud byla původní položka použita pouze v rámci testování, doporučujeme novou vlastní položku odstranit. (T48055ALVAO)
 • SD – Založení požadavku – pokud byl požadavek ihned předán řešiteli, operátorům a řešiteli se nezašle oznámení o novém požadavku. (T45965ALVAO)
 • ALVAO WebApp – Formát zpráv – již nelze posílat zprávy ve formátu prostý text. Používá se formát HTML. (T50400ALVAO)
 • ALVAO WebApp – Založení požadavku – při založení požadavku se do položky Číslo zařízení nepředvyplňuje název počítače uživatele (hostname). (T55748ALVAO)

ALVAO Monitoring

 • Monitoring Portal – Přihlašování do aplikace – uživatelé, kteří byli do ALVAO importovaní z AD, se při formulářovém ověřování přihlašují pouze heslem z AD a již nemohou použít heslo uložené v ALVAO. (T50053ALVAO)

Nové funkčnosti a změny

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • Admin, AM a SD Console, WebApp – Tabulky – nastavení pohledů se ukládá až po použití příkazu Uložit nastavení pohledu. Nastavení jednotlivých pohledů lze obnovit do posledního uloženého stavu pomocí příkazu Obnovit nastavení pohledu. (T47966ALVAO)
 • Admin, AM a SD Console, WebApp – Tabulky – Pohledy – nově je možné Odepnout pohled a Připnout pohled. Připnuté pohledy se zobrazují standardně v pásu záložek, odepnuté pohledy jsou dostupné z rozbalovací nabídky. (T51862ALVAO)
 • Admin – Vlastní výchozí nastavení uživatelů – je možné definovat výchozí nastavení pohledů pro všechny konzole. (T47971ALVAO)
 • Audit změn oprávnění uživatelů přes Reporting Services. (T55158ALVAO)
 • Admin, AM Console – Import uživatelů – při importu z Active Directory a CSV lze mapovat atributy na vlastní položky osoby. (T50895ALVAO)
 • ALVAO WebApp – systémové odkazy v nabídkách – odkazy lze nyní skrývat. (T47478ALVAO)
 • ALVAO WebApp – vlastní odkazy v nabídkách – odkazy lze lokalizovat do více jazyků. (T47477ALVAO)
 • Admin, AM, SD Console – Nastavení – na záložce Záloha nastavení přibylo tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které obnoví nastavení tabulek a dalších voleb v aplikacích do výchozího stavu jako při prvním spuštění aplikací. (T47971ALVAO)
 • Admin, AM a SD Console, WebApp – Tabulky – sloupce s aktivními filtry jsou lépe zvýrazněny. (T50447ALVAO)
 • Admin – Přihlašování – byl přidán příkaz Přihlásit jako jiný uživatel. (T50053ALVAO)
 • Admin – Přihlašování do aplikace – uživatelé se mohou přihlásit i přes formulář. (T50053ALVAO)
 • ALVAO WebApp – Vlastní formuláře – lze zobrazovat aktuální zprávy služby a články z báze znalostí služby, stejně jako při podání nového požadavku v systémových formulářích. (T55154ALVAO)
 • Modul Standard HW/SW Request Forms – Formulář HW Request – umožňuje seskupit zařízení podle kategorie, žádat o více zařízení naráz, zadat počet kusů, výběr uživatele, pro kterého je zařízení určeno, zobrazení libovolných vlastností objektu, zobrazení celkové ceny požadovaných zařízení. (T55114ALVAO)
 • Import portrétů ze souborů – nově je možné mít portréty pojmenované i podle e–mailů uživatelů. (T56691ALVAO)
 • WebApp – Prohledat – výsledky hledání – nyní jsou zobrazeny pohledy i v případě, že nebyl nalezen žádný výsledek. (T57393ALVAO)
 • WebApp – Tabulky – přidáno upozornění, pokud jsou tabulky prázdné. (T57393ALVAO)
 • Admin – Osoby – Nastavit profil – hromadné nastavení profilu více uživatelům současně. (T45879ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • AM – vlastnosti typu Datum – lze vytvářet a dále pracovat s vlastnostmi typu Datum. (T30218ALVAO)
 • AM – Evidence licencí – všechny změny licence se zaznamenávají do deníku licence. (T13726ALVAO)
 • AM – Vlastnost Druh počítače – byla nahrazena novými druhy objektů, např. Počítač/desktop, Počítač/notebook, Počítač/server atd. Každý z těchto nových druhů objektů má svoji šablonu, takže různé druhy počítačů mohou mít různé sady vlastností i různé ikony. (T13892ALVAO)
 • AM Console – Licence – lepší podpora licencí, které nemají žádnou instalaci produktu, např. CAL licence. (T10360ALVAO)
 • AM Console – Licence – Automatické přidělování licencí – je možné definovat množinu počítačů, kterým může být licence automaticky přidělena. (T54136ALVAO)
 • AM Console – Číselné řady – Předávací protokoly – je možné definovat více číselných řad pro předávací protokoly. (T54122ALVAO)
 • AM Console – záložka Software – byla optimalizována rychlost zobrazení souhrnného Software (horní tabulka). (T32213ALVAO)
 • AM Console – Přehled licencí a instalací – byla optimalizována rychlost zobrazení pohledu s produkty (horní tabulka. (T52915ALVAO)
 • AM Console – Přehled licencí a instalací – byla optimalizována rychlost zobrazení pohledu s počítači (spodní tabulka). (T32215ALVAO)
 • AM – Vlastnosti – byl optimalizován výkon zobrazení zděděných vlastností. (T52693ALVAO)
 • AM WebApp – Objekty – je možné přesouvat objekty ve stromu. (T54108ALVAO)
 • AM Console – Objekty – u všech typů objektů je možné použít Nástroje administrátora. (T45657ALVAO)
 • AM Console – Přejmenování objektu typu počítač – pokud byl počítač přejmenován v Active Directory, je automaticky přejmenován i v AM. (T47970ALVAO)
 • AM Console – Přehled licencí a instalací – Seznam počítačů – byl přidán příkaz Detekovat ihned, který lze najednou použít na více počítačů. (T47959ALVAO)
 • AM Console – Předávací protokoly vnitřní – náhled před tiskem se zobrazuje v Microsoft Word a po uložení a zavření jsou do databáze uloženy v PDF. (T50590ALVAO)
 • AM Console – Přehled licencí a instalací – byla odstraněna volba Zobrazit – Součásti softwarových balíků. Vždy jsou zobrazeny všechny produkty. (T49671ALVAO)
 • MS SCCM Connector – možnost vyčítat informace o sériových číslech monitorů ze SCCM. (T55603ALVAO)
 • AM Console – záložka Objekty – spodní záložky Všechno a Počítače byly nahrazeny běžnými pohledy v tabulce (tzn. záložkami nad tabulkou). V obou nových pohledech je nyní dostupná sjednocená funkčnost, která byla na každé z původních záložek různá. Nové pohledy se automaticky vytvoří pouze novým uživatelům. Stávajícím uživatelům se po upgrade nové pohledy nevytvoří – zachovají se jejich stávající pohledy. (T26494ALVAO)
 • AM Console – záložka Vlastnosti – byly zrušeny spodní záložky. Nyní jsou nahrazeny pohledy tabulky. (T12849ALVAO)
 • AM Console – Analytický sešit – sešit je možné otevřít přímo z konzole příkazem Nástroje – Datová analýza. (T45281ALVAO)
 • AM – Reporty Asset Management – byly přidány nové pohledy pro tvorbu reportů a rozšířena dokumentace u stávajících. (T49939ALVAO)
 • AM Console – Přihlašování do aplikace – přes formulář se mohou přihlásit i uživatelé, kteří byli načteni z AD. Tito uživatelé musí zadat uživatelské jméno a heslo z AD. (T50053ALVAO)
 • AM Console – Vyhledávání ve stromu – při každém spuštění konzole jsou vypnuty volby texty poznámek a deník objektů. (T47965ALVAO)
 • AM Console – záložka Objekty – Přesunout – pokud jsou označeny jen počítače, aplikace se ptá, zda přesunout včetně sestav. (T48029ALVAO)
 • AM Console – Evidence licencí – licence jsou při odstranění pouze označeny jako odstraněné a zůstávají uložené v databázi. (T56935ALVAO)
 • Server Setup – Collector – při upgrade přes Server Setup lze zadat přihlašovací údaje pro spouštění Collectoru. (T50197ALVAO)

ALVAO Service Desk

 • SD – Periodické požadavky – na šablonách je možné nastavit pravidelné automatické zakládání požadavků podle dané šablony. (T51834ALVAO)
 • SD – nové možnosti vlastních programových rozšíření dovolují vytvářet:
  • Vlastní akce – definovat akce, které se automaticky spouští na základě určitých událostí na požadavku. (T50432ALVAO)
  • Vlastní příkazy – k požadavku přidat vlastní příkazy pro provádění vlastních operací nebo operací s externími systémy. (T50433ALVAO)
  • Vlastní záložky – v detailu požadavku zobrazit záložky s vlastním obsahem. (T50436ALVAO)
 • SD – Vlastní programová rozšíření – podpora odesílání vlastních zpráv. (T54522ALVAO)
 • SD – Čekání na žadatele – jednotlivým službám lze nastavit, zda se při čekání na žadatele má pozastavit SLA, tedy čekání na žadatele nepočítat do doby řešení požadavku. (T48019ALVAO)
 • SD – Nepřečtené požadavky/události – v seznamu požadavků i v okně Deník jsou požadavky, které obsahují nějakou nepřečtenou událost, zobrazeny tučně. V seznamu požadavků i v okně Deník přibyl sloupec Přečteno. (T28559ALVAO)
 • SD – Požadavek – členové řešitelského týmu mohou na požadavku nastavit vlastní interní cíl včetně termínu. (T46578ALVAO)
 • SD Console – Nový požadavek – vytvoření nového požadavku probíhá zápisem přes webový formulář. (T54520ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – lze zobrazit a změnit kontaktní údaje žadatele. (T55958ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – pole Žadatel – v nabídce se nezobrazuje uživatel Host, nahrazen je volbou Neregistrovaný uživatel. (T55958ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – při zadávání požadavku je možné vybrat řešitele, kterému se požadavek po vytvoření předá. (T54532ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – přidána položka Způsob podání požadavku. (T47980ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – při načtení stránky se automaticky doplňuje naposledy zadaná služba. (T57075ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – vlastní položky s vlastností „Zobrazit na záložce obecné“ se na formuláři zobrazují před sekcí „Ostatní položky“. (T57076ALVAO)
 • SD WebApp – Nový navázaný požadavek – Zkopírovat hodnoty – nyní se nekopírují hodnoty Žadatel, Služba a SLA z původního požadavku. (T50537ALVAO)
 • SD WebApp – Zapsat požadavek – pokud jsou vyplněna pole Žadatel a Služba, vymazání Žadatele nezpůsobí automatické vymazání Služby. (T54974ALVAO)
 • SD – Odběratelé oznámení SD – členové řešitelského týmu a čtenáři mohou prohlížet a upravovat seznam odběratelů oznámení na požadavku. (T50042ALVAO)
 • ALVAO Outlook Add–in – Panel úkolů – do panelu byly přidány příkazy Nová položka z požadavku – E–mailová zpráva, Událost, Schůzka, Úkol. (T53257ALVAO)
 • ALVAO Outlook Add–in – možnost automaticky skrývat panel úkolů při vybrané položce bez značky požadavku a možnost jednorázově zobrazit/skrýt panel úkolů. (T54538ALVAO)
 • SD – Požadavek – položka Další akce byla přejmenována na Aktuální cíl. (T55945ALVAO)
 • SD – Seznam požadavků – přidán nový sloupec Aktuální cíl (zbývá), který obsahuje počet hodin v provozní době, které zbývají do vypršení termínu aktuálního cíle požadavku. Pro lepší orientaci může být zobrazená hodnota doplněna ikonou. (T44393ALVAO)
 • SD – Seznam požadavků – ikony termínu aktuálního cíle v seznamu požadavků zohledňují provozní dobu služby. (T50529ALVAO)
 • SD – Notifikace – notifikace se nově nazývají Oznámení. (T48282ALVAO)
 • SD – Vazby – změny vazeb (přidávání/odstraňování/úprava) se zapisují do deníku požadavku. (T44706ALVAO)
 • SD Console – Šablony požadavků – na šabloně je možné zvolit i řešitele, kterému bude požadavek po založení předán. (T54527ALVAO)
 • SD WebApp – Přihlašování – pokud se na WebApp přihlašuje uživatel, který není členem řešitelského týmu na žádné službě, zobrazí se jako výchozí stránka Katalog služeb. (T50904ALVAO)
 • SD – Deník požadavku – pro rychlou orientaci jsou v deníku požadavku u sbalených událostí k dispozici náhledy zobrazované jako jeden řádek textu. (T30492ALVAO, T55503ALVAO)
 • Admin – Procesy – seznam procesů se zobrazuje v hlavním okně aplikace a okno s nastavením procesu je nemodální – neblokuje seznam procesů. (T49668ALVAO)
 • SD Console – Schvalování – do nabídky schvalování byly přidány možnosti Schválit a Zamítnout, které otevřou příslušnou stránku ve WebApp. (T44365ALVAO)
 • SD WebApp – Báze znalostí – využití Full–Text Search pro vyhledávání v bázi znalostí. (T46695ALVAO)
 • SD – modul Employee Management – formuláře je možno lokalizovat. (T49573ALVAO)
 • Outlook AddIn – uživatelské nastavení se ukládá do registrů a při instalaci přes GPO lze libovolné nastavení změnit. (T55261ALVAO)
 • SD WebApp – obrázky v přílohách událostí se po kliknutí zobrazí jako náhled. (T53092ALVAO)
 • SD – Deník/Komunikace – u sbalených emailů se redukuje počet zobrazených adresátů a příloh, pokud je jich mnoho. (T49530ALVAO)
 • SD – Deník/Komunikace – změna umístění akcí k událostem. (T55117ALVAO)
 • SD WebApp – Báze znalostí – filtrování článků podle služby. (T54718ALVAO)
 • SD Console – Analytický sešit – sešit je možné otevřít přímo z konzole příkazem Zobrazení – Datová analýza. (T45280ALVAO)
 • SD – Vazby – při přidávání nebo úpravě vazeb mezi požadavky funguje našeptávání podle názvu požadavku. (T31344ALVAO)
 • SD – Vazby – přidat/upravit vazbu – položky Číslo požadavku přejmenovány na Požadavek. (T55605ALVAO)
 • SD WebApp – vyhledávání odpovídá aktuální agendě. (T55113ALVAO)
 • SD WebApp – Prohledat požadavky – nad tabulkou nalezených požadavků se zobrazují příkazy Nový požadavek a Zapsat požadavek, stejně jako dosud na stránce Požadavky. (T40854ALVAO)
 • SD – Prohledávání požadavků – volba "pouze otevřené požadavky" byla nahrazena výchozími pohledy Vše a Otevřené v tabulce s vyhledanými požadavky. (T45530ALVAO)
 • SD WebApp – Prohledávání požadavků – duplicitní vyhledávácí formulář, který zabíral místo na stránce s výsledky vyhledávání byl odstraněn. (T48059ALVAO)
 • SD Console – Prohledávání požadavků – volba Prohledat deníky požadavků je dostupná pouze pokud je zapnuto FTS. (T49946ALVAO)
 • SD – Prohledávání požadavků – pokud je prohledáván i deník požadavku, prohledávají se i zprávy pro schvalovatele. (T46266ALVAO)
 • SD WebApp – pole Prohledat umožňuje vyhledávání v článcích báze znalostí. (T54716ALVAO)
 • SD – Poznámky a události – poznámky a události jsou zapisovány v HTML formátu. (T40170ALVAO)
 • SD – příkazy Vyřešit, Termín, Znovu otevřít, Vrátit operátorovi, Přesunout do jiné služby, Předat řešiteli, Nechat schválit, Schválit a Zamítnout – zprávy se zadávají v HTML formátu. Oznámení z těchto zpráv se odesílají v HTML formátu. (T47253ALVAO)
 • SD WebApp – Zadání textu – pro zadání jakéhokoli textu se používá jednotný HTML editor. (T50400ALVAO)
 • ALVAO WebApp – Vlastní formuláře – ve vlastních formulářích lze zadat text požadavku v HTML formátu. (T50921ALVAO)
 • Admin – Výchozí písmo – lze změnit výchozí písmo textů v HTML formátu, kterým uživatelé zaznamenávají průběh řešení požadavku. (T49505ALVAO)
 • SD Console – Přihlašování do aplikace – uživatelé se mohou přihlásit i přes formulář. (T50053ALVAO)
 • SD Console – Přihlašování – byl přidán příkaz Přihlásit jako jiný uživatel. (T50053ALVAO)
 • SD WebApp – Tabulka Požadavky – běžní uživatelé (tj. uživatelé bez řešitelských rolí ve službách) v okně Požadavky ve výchozím nastavení vidí pouze pohled Mé požadavky. Z pohledu byly odebrány některé sloupce. (T47971ALVAO)
 • SD – Tabulky – ve sloupcích Žadatel a Řešitel je možné jako filtr použít proměnnou @me, která představuje právě přihlášeného uživatele. (T51207ALVAO)
 • SD Console – Předat řešiteli, Nový požadavek (Řešitel), okno Vyberte řešitele – kalendáře řešitelů se zobrazují pouze, pokud je v ALVAO Admin zadaná adresa Exchange Web Service. (T50514ALVAO)
 • Admin – Oznámení – nastavení na globální úrovni odpovídá skutečnému nastavení nejvyšší úrovně. U přepínačů byl odstraněn třetí stav, představující výchozí nastavení. (T26205ALVAO)
 • SD WebApp – pokud se stránka zobrazuje v rámci, dochází automaticky ke skrytí hlavičky. (T55156ALVAO)
 • SD WebApp – Báze znalostí – Tvorba/úprava článku – Po uložení článku se otevírá nová záložka s náhledem článku. (T53029ALVAO)
 • SD WebApp – Předat řešiteli – řešitel služby může předávat požadavky na službě bez omezení, stejně jako v SD Console. (T54365ALVAO)
 • SD – Nový požadavek – při vytváření nového požadavku se automaticky doplní podpis přihlášeného uživatele. U požadavků zapsaných operátorem se v prvotní události vyplní podpis operátora. (T49104ALVAO)
 • SD WebApp – Události – časy událostí jsou zobrazovány s přesností na minuty. Vteřiny se nezobrazují. (T49045ALVAO)
 • SD – Oznámení – v textu oznámení o vytvoření požadavku e–mailem se neuvádí název požadavku, ale jenom značka. (T45679ALVAO)
 • SD – Oznámení – pokud se při přesunu do jiné služby nemění řešitel, není řešiteli zasláno oznámení. (T21647ALVAO)
 • Admin – Vlastní položky – pouze uživatelé s dostatečným oprávněním mohou vytvářet vlastní položky. (T50819ALVAO)
 • Admin, SD Console – Požadavek/Služba – modul Plánování byl přejmenován na Plánování fronty. (T53182ALVAO)
 • SD WebApp – Seznam požadavků – byla odstraněna šipka pro sbalení seznamu požadavků. (T51089ALVAO)
 • SD – Oznámení o vytvoření požadavku – byl upraven text oznámení. (T45678ALVAO)
 • SD – Oznámení o vytvoření nového požadavku – změna textu o doplnění informací ve výchozím oznámení. (T57395ALVAO)
 • SD WebApp – Deník/komunikace požadavku – pokud nemá odesílatel zprávy uvedeno jméno, je zobrazen jeho e–mail. (T53560ALVAO)
 • SD – Dashboard – Podpora pro stránkování. (T55588ALVAO)
 • SD WebApp – Docházka – úprava varovných hlášek při vykazování docházky do budoucnosti. (T52473ALVAO)
 • SD – Nový požadavek – pole Zařízení – Operátorovi je přednostně zobrazen majetek svěřený vybranému žadateli. (T59378ALVAO)

Odstraněné problémy

Vydané aktualizace

8.2.1397 - FIX1

Změny:

 • Přidána lokalizace do angličtiny

Odstraněné problémy:

8.2.1448 - FIX2

Změny:

 • SD WS - Soubory CustomCommands.cs, CustomViews.cs a CustomAutoActions.cs byly odstraněny ze složky <složka Service Desk WebService>\App_Code\. Pokud máte vlastní programová rozšíření v těchto souborech, tak soubory před upgrade přejmenujte na vlastní názvy.

Odstraněné problémy:

8.2.1462 - FIX3

Odstraněné problémy:

8.2.1510 - FIX4

Změny:

 • Přidána lokalizace do němčiny, polštiny a slovenštiny

Odstraněné problémy:

8.2.1570 - FIX5

Odstraněné problémy:

8.2.2090 - SP1

Změny:

 • ALVAO WebApp – Požadavky, Nalezené požadavky/objekty/osoby/organizace - ovládací prvky velikosti detailu jsou při posouvání detailu ukotveny. (T60509ALVAO)

Odstraněné problémy:

8.2.2143 - SP1 FIX6

Odstraněné problémy:

8.2.2196 - SP1 FIX7

Odstraněné problémy:

8.2.2255 - SP1 FIX8

Odstraněné problémy:

8.2.2306 - SP1 FIX9

Odstraněné problémy:

8.2.2356 - SP1 FIX10

Odstraněné problémy:

8.2.2407 - SP1 FIX11

Odstraněné problémy:

8.2.2457 - SP1 FIX12

Odstraněné problémy:

 • T67790ALVAO AM - Detekce - při vyhodnocení HW detekce nefunguje "Sériové číslo BIOSu" jako klíčový identifikátor
 • T68163ALVAO AM Console - Licence - Nová/upravit - Nová položka licence/upravit - po nastavení počítače/uživatele Console nereaguje
 • T68619ALVAO AM Console - Sjednotit objekty - nesjednotí příznak "Tato vlastnost určuje název objektu"

8.2.2512 - SP1 FIX13

Odstraněné problémy:

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.