Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciArchitektura systému Skip Navigation Links.


Architektura systému

Architektura systému
  1. Databáze - všechny evidované údaje se ukládají do databáze. Pokud systém používá více uživatelů, všichni pracují se společnou sdílenou databází. Jako databázový systém může být použit MS SQL Server a jeho Express edice.
  2. Asset Management Console (AM Console) - je základní aplikací pro práci se systémem. Uživatel se prostřednictvím AM Console připojuje k Asset Management WebService, příp. přímo k databázi. Jedná se o Win32 aplikaci.
  3. ALVAO WebApp (WebApp, WA) - součástí systému je intranetové rozhraní, které dovoluje prohlížet a měnit údaje v databázi pomocí webového prohlížeče. Přístup do databáze přes intranet (nebo internet) nedovoluje provádět všechny operace jako AM Console. Jeho hlavním účelem je zajistit pracovníkům ICT přístup do databáze při řešení technických problémů mimo jejich pracoviště.
  4. Asset Management Collector (AM Collector, Collector) - Win32 aplikace, která provádí vzdálené detekce hardware a software počítačů v síti. Údaje se detekují na základě požadavku, který vydá pracovník IT do AM Console. Požadavek je uložen do databáze. AM Collector vyřizuje vydané požadavky a výsledky detekcí zapisuje zpět do databáze, odkud jsou přístupné uživateli v AM Console. AM Collector může být spuštěn jako interaktivní aplikace, nebo jako systémová služba např. na serveru. Údaje lze detekovat 4 způsoby, viz body (5) až (8).
  5. Asset Management WebService (AM WebService) – slouží pro komunikaci s autonomními agenty a také ke vzdálenému připojení Asset Management Console. Agenti se přes webovou službu dotazují, zda mají provést detekci a po jejím provedení ji přes webovou službu odešlou na server.
  6. Detekce pomocí Autonomního agenta - na stanici je nainstalován Agent, který autonomně provádí detekce a odesílá jej na server. Komunikace probíhá přes HTTP/HTTPS protokol a stanice tak může být kdekoliv na internetu.
  7. Detekce bez Agenta - AM Collector dokáže detekovat údaje z počítačů s Windows 10/8.1/8/2000/XP/Vista aniž by na nich musel být nainstalován  Agent. Detekce se provádí prostřednictvím protokolu DCOM, WMI a Remote Registry.
  8. Detekce s Agentem přes TCP/IP - na stanicích s operačními systémy Windows 95/98/Me i NT/2000/XP/Vista/7 je možné provádět detekce pomocí Agenta. Na Windows NT/2000/XP/Vista/ a 7 je Agent implementován jako systémová služba. Na Windows 95/98/Me se jedná o skrytou aplikaci, která je spuštěna při startu Windows. AM Collector komunikuje s Agentem protokolem TCP/IP.
  9. Detekce s Agentem přes sdílenou složku - agent může s AM Collectorem komunikovat také prostřednictvím sdílené složky na serveru. Tato varianta je zachována z důvodu kompatibility se staršími verzemi systému. Při použití Agenta doporučujeme zvolit komunikaci přes TCP/IP.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.