Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciKategorie vlastností Skip Navigation Links.


Kategorie vlastností

V hlavním okně je vpravo nahoře záložka Vlastnosti, na které se zobrazují vlastnosti objektu, který je právě vybrán ve stromu. Dále je zde řada dalších pohledů, které slouží k filtrování vlastností podle příslušné kategorie. Zcela vlevo jsou dva výchozí pohledy Všechno a Vlastní. Další jsou standardně pohledy:

  • Základní
  • Technické
  • Účetní
  • Umístění

Na každém z pohledů jsou ve výchozím stavu vedeny pouze vlastnosti se zvoleným zaměřením.

Vlastní pohledy jsou nadefinovány ve složce Kategorie vlastností, kterou ve stromu zobrazíte tak, že v hlavní nabídce vyberete příkaz Nástroje - Nastavení a na záložce Zobrazení zapnete volbu Zobrazit skryté objekty. Po vytvoření, resp. odstranění kategorie ve stromu musíte ručně vytvořit, resp. odstranit odpovídající pohled na záložce Vlastnosti.

Každý podřazený objekt objektu Kategorie vlastností repzentuje jeden pohled. Seznam vlastností podřazeného objektu určuje, jaké vlastnosti budou v příslušném pohledu uvedeny. Pouze vlastnost __pořadí má specifický význam - určuje pořadí pohledu v okně. Hodnoty ostatních vlastností nemají význam.

Tip:
Dříve než začnete kategorie vlastností upravovat, přepněte se na pohled Všechno.
Tip:
Změny se na záložkách projeví stisknutím klávesy F5.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.