Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciPříkazy Skip Navigation Links.


Příkazy

Když ve stromu objektů stisknete pravé tlačítko myši na některém počítači, na obrazovce se otevře nabídka, kde je pod položkou - Nástroje administrátora seznam příkazů, které si můžete uživatelsky definovat.

Pokud chcete do nabídky přidat vlastní příkaz nebo některý příkaz upravit, v hlavní nabídce AM Console vyberte příkaz Nástroje - Seznamy - Příkazy. Na obrazovce se otevře okno Příkazy se seznamem příkazů, který můžete upravovat.

Při vytváření uživatelských příkazů lze použít následující parametry předávané programem:

V příkazu lze kromě proměnných operačního systému, jako např. %SystemRoot%, %ProgramFiles% apod., použít také tyto parametry:

Tabulka 1. Parametry uživatelských příkazů

Parametr Popis
%epcomputer% Hodnota vlastnosti Název v síti, který je vybrán ve stromu objektů (tj. počítač, na který je uživatelský příkaz "aplikován").
%ephostname% Název v síti vybraného objektu ve stromu.
%epip% Hodnota vlastnosti IP adresa klientského počítače. Pokud objekt Počítač neobsahuje tuto vlastnost, je vlastnost automaticky přebrána z podřazeného objektu druhu Síťová karta.
%ephostname_or_ip% Název v síti nebo IP adresa vybraného objektu ve stromu. Pokud je Název v síti prázdný, použije se IP adresa.
%epmac% Hodnota vlastnosti MAC adresa klientského počítače. Pokud objekt Počítač neobsahuje tuto vlastnost, je vlastnost automaticky přebrána z podřazeného objektu druhu Síťová karta.
%epmycomputer% Hodnota vlastnosti Název v síti počítače operátora programu ALVAO Asset.
%epmyip% Hodnota vlastnosti IP adresa počítače operátora programu ALVAO Asset. Pokud objekt Počítač neobsahuje tuto vlastnost, je vlastnost automaticky přebrána z podřazeného objektu druhu Síťová karta.
Poznámka:
Jako parametr příkazu je také možné použít libovolnou hodnotu vlastnosti objektu.

Vytvoření příkazu s parametrem hodnoty vlastnosti objektu

 1. Z hlavní nabídky AM Console použijte příkaz Nástroje - Seznamy - Příkazy.
 2. Zobrazí se okno Příkazy.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat.
 4. Zobrazí se okno Nový příkaz
  Vyplňte název příkazu a adresář, kde má být příkaz spouštěn.
  Zadejte příkaz.
 5. Pro použití vlastnosti jako parametru příkazu stiskněte tlačítko Vložit proměnnou.
  Zobrazí se seznam podporovaných proměnných.
  Z nabídky tlačítka vyberte možnost Vlastnost objektu...
 6. Zobrazí se okno Definice vlastností.
  Vyberte vlastnost a stiskněte tlačítko OK, nebo na vlastnost poklepejte myší.
 7. Do okna Nový příkaz se doplní hodnota vlastnosti jako parametr příkazu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.