Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciZálohování databáze Skip Navigation Links.


Zálohování databáze

Databázi pravidelně zálohujte běžnými prostředky pro zálohování databází na MS SQL Serveru. Databázi doporučujeme zálohovat každý den v čase mimo hlavní provozní dobu systému.

Naplánování zálohování z MS SQL Management Studio

  1. Spusťte Microsoft SQL Server Management Studio.
  2. Připojte se k SQL Serveru a v navigačním panelu vlevo vyberte složku Management - Maintenance Plans. Na složce klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz New Maintenance Plan.
  3. Dál postupujte podle průvodce a vytvořte úlohu pro zálohování databáze ALVAO.

Zálohování z příkazové řádky

Zálohování databáze můžete také spouštět z příkazové řádky, např. v rámci naplánované úlohy na serveru.

Příklad příkazové řádky:

sqlcmd -S název_sql_serveru -Q "BACKUP DATABASE název_databáze TO DISK = 'C:\Zaloha\alvao.bak'"

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.