Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciPodporované jazyky Skip Navigation Links.


Podporované jazyky

Společné pro všechny produkty ALVAO

Produkty ALVAO jsou lokalizovány do následujících jazyků:

Jazyk Jazyk systému ALVAO
(databáze, systémové položky, …)
Uživatelské rozhraní aplikací
(nabídky příkazů, dialogy, …)
Uživatelská dokumentace
Angličtina
(strojový překlad)
Čeština
Maďarština nepodporováno;
doporučujeme použít angličtinu
(strojový překlad)
Němčina
(strojový překlad)
Polština
(strojový překlad)
Slovenština
(pouze WebApp)
používá se čeština

Při implementaci je třeba zvolit jazyk systému ALVAO. V tomto jazyce se potom v aplikacích zobrazují systémové hodnoty, jako např. názvy vlastností objektů, názvy systémových objektů ve stromu, názvy systémových procesů apod. Daná implementace musí mít právě jeden jazyk systému ALVAO. Informace o použití ALVAO ve vícejazyčném prostředí, viz kapitola Vícejazyčné prostředí.

Uživatelské rozhraní aplikací, jako nabídky příkazů, položky dialogů apod., se zobrazují dynamicky v preferovaném jazyce uživatele nezávisle na zvoleném jazyce systému ALVAO. Preferovaný jazyk si může každý uživatel sám nastavit v ALVAO WebApp - nabídka uživatele - Nastavení - Jazyk a časové pásmo, nebo může preferovaný jazyk uživatele nastavit správce systému v ALVAO WebApp - Správa - Uživatelé - Upravit. Pokud preferovaný jazyk uživatele není podporován, uživatelské rozhraní se zobrazuje v angličtině.

Poznámka:
Některé diagnostické logy jsou pouze v angličtině.
Poznámka:
Data, jako například názvy objektů nebo názvy požadavků, se nepřekládají a zobrazují se v jazyce, ve kterém byly zadány.

Preferované jazyky

Jazyky, které chcete uživatelům nabídnout pro výběr jejich preferovaného jazyka, vyberte takto:

  1. Ve WebApp - Správa vyberte sekci Nastavení – Jazyky.
  2. Použijte příkaz Přidat jazyk a ze seznamu jazyků vyberte jazyk, který chcete přidat do nabídky preferovaných jazyků.
  3. Stiskněte tlačítko Uložit.

Specifické pro ALVAO Asset Management

  • Datová analýza je pouze v angličtině a češtině.
  • Tiskové sestavy jsou také ve slovenštině.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.