Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciVícejazyčné prostředí Skip Navigation Links.


Vícejazyčné prostředí

Ve vícejazyčném prostředí doporučujeme jako jazyk systému ALVAO zvolit angličtinu, která obvykle slouží jako společný komunikační jazyk napříč všemi týmy. Všechny položky nastavení, jako např. názvy druhů objektů, pak definujte v angličtině. Některé položky můžete dále přeložit do dalších jazyků. Překládat lze následující hodnoty:

 • Druh objektu
 • Název vlastnosti

Překlad

 1. V ALVAO WebApp vyberte příkaz Správa – Nastavení – Jazyky.
 2. Na stránce Jazyky zvolte Stáhnout sešit k překladu a zadejte název souboru, do kterého se mají uložit podklady pro překlad. Uložený soubor má formát XML.
 3. Soubor otevřete v aplikaci Microsoft Excel.
 4. Každý řádek tabulky odpovídá jedné překládané položce. Ve sloupci value je uveden původní text v angličtině (resp. v jazyce systému ALVAO). Jeho překlady doplňte do sloupců pro zvolené preferované jazyky.
  Tip:
  Pole, do kterých je třeba doplnit překlady, jsou podbarvena. Vyžadovaný úkon je také popsán ve sloupcích To Do pro každý preferovaný jazyk. Ve sloupcích mohou být uvedeny hodnoty:
  • translate – text je nutné prvotně přeložit.
  • update translation – existující překlad je nutné aktualizovat, protože od posledního překladu byl změněn původní text ve sloupci value.
  • - (pomlčka) – překlad již existuje a je aktuální.
 5. Po dokončení překladu v Microsoft Excel soubor uložte opět ve formátu XML.
 6. V ALVAO WebApp znovu vyberte příkaz Správa – Nastavení – Jazyky a příkazem Nahrát překlady soubor načtěte.
Tip:
Pokud budou jednotlivé jazyky překládat různí překladatelé, každému překladateli pošlete tabulku pouze s těmi preferovanými jazyky, do kterých překládá. Ostatní preferované jazyky před odesláním překladateli z tabulky odstraňte. Při importu takto upravené tabulky do ALVAO se pak načtou pouze překlady do jazyků, které jsou obsaženy v souboru. Ze souboru neodstraňujte první 4 sloupce, které identifikují překládaný text.
Poznámka:

Druh překládané položky (např. název služby, název SLA apod.) je možné určit podle hodnot ve sloupcích table a attribute, které obsahují název databázové tabulky a sloupce, ve kterém je text uložen.
Upozornění:
Nastavení pohledů v tabulkách obvykle obsahují filtry, které jsou závislé na preferovaném jazyce uživatele. Přidáním překladů se může stát, že uživatelům přestanou filtry fungovat a budou si je muset nastavit znovu ve svém preferovaném jazyce.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.