Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciProtokol změn v nastavení Skip Navigation Links.


Protokol změn v nastavení

Změny v nastavení systému ALVAO se automaticky zaznamenávají do protokolu událostí na serveru, na kterém je nainstalován ALVAO Server. Obsah protokolu můžete prohlížet běžným způsobem v Prohlížeči událostí - Protokoly aplikací a služeb - ALVAO Audit.

Do protokolu se zapisují následující změny:

  • Přihlašování a odhlašování uživatelů do/z aplikací
  • Změny informací o uživatelích
  • Přiřazení uživatelů a skupin do skupin
  • Oprávnění ke službám SD
  • Přiřazení SLA žadatelům služeb SD
  • Oprávnění k objektům AM
  • Oprávnění k vlastnostem objektů AM
Poznámka:
AM Console do protokolu zapisuje prostřednictvím SD WS. Pokud SD WS není na serveru nainstalovaná (např. při použití pouze AM bez SD), změny provedené v AM Console se do protokolu nezapisují.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.