Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciInstalace Skip Navigation Links.


Instalace

V této kapitole je popsán návod na prvotní instalaci systému. Pokud chcete systém upgradovat ze starší verze, postupujte podle kapitoly Upgrade z předchozích verzí.

ALVAO Server

Instalační program ALVAO Server Setup zajistí standardní instalaci serverových komponent systému ALVAO na jeden server. V případě netypické instalace na více serverů postupujte podle návodu k ruční instalaci.

  1. Ujistěte se, že jsou pro server splněny technické požadavky.
  2. Zkontrolujte, že na SQL serveru máte nastavená potřebná práva pro IIS procesy. Doporučené jsou uživatelské role pro čtení, úpravu dat a schémat databáze: db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin.
  3. Nastavte práva pro uživatele spouštějícího ALVAO Server Setup. Doporučené role jsou db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin. Pomocí SQL příkazu GRANT ALTER ANY USER TO [login uživatele] nastavte poslední potřebné oprávnění.
  4. Ze stránky ALVAO Downloads si stáhněte aplikaci ALVAO Server Setup.
  5. Na serveru spusťte instalační soubor AlvaoServerSetup.exe a postupujte podle jeho pokynů.
  6. Restartujte IIS server.
Poznámka:
Role se v SQL Server Management Studio (Express) nastavují ve složce Security – Logins.
Role sysadmin zajistí nastavení všech potřebných uživatelských oprávnění bez nutnosti nastavovat ostatní role.
Poznámka:
Zadaný aktivační klíč se ověřuje přes internet.

ALVAO Asset Management Console

Návod k instalaci

  1. Na počítači uživatele systému spusťte instalační balíček AlvaoAssetConsole.msi a postupujte podle jeho pokynů.

Připojení k existující databázi

  1. Po nainstalování spusťte aplikaci z nabídky Start - ALVAO - Asset Management Console.
  2. V otevřeném okně Správce databáze stiskněte tlačítko Přidat, vytvořte připojení k databázi Alvao, které nakonec otevřete tlačítkem Otevřít.
Poznámka:
Balíček obsahuje volitelné součásti Collector a Agent. Ve standardní provozní instalaci není třeba tyto součásti instalovat spolu s AM Console, protože Collector bývá standardně nainstalován na serveru a Agenti se na počítače případně instalují pomocí Group Policy.
Poznámka:
Pokud AM Console po spuštění přestává pracovat, zkontrolujte, že její běh neovlivňuje antivirový program na koncové stanici, a případně pro AM Console přidejte výjimku.
Doporučení:
Pokud s AM Console pracuje více uživatelů, doporučujeme k jeho hromadné instalaci na jejich počítače použít Group Policy. Případně můžete AM Console nainstalovat na sdílený disk na server a oprávněným uživatelům umožnit její spuštění ze sdíleného disku, avšak při serverové instalaci nelze zaručit správnou funkčnost (zvláště pokud se ještě počítače uspávají). Doporučený scénář je lokální instalace.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.